Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2015, Cilt 25, Sayı 2-3
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Arzu Sıdar Dilbaz, Özden Dedeli, Arzu Yorgancıoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Plevral Efüzyonlarda Sıvı Miktarı İle Etyolojinin İlişkisi
Canan Doğan, Fatmanur Çelik Başaran, Ayşe Özsöz
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tüberküloz Kontrol Programı Kapsamında Vertebra Tüberkülozlu Hastaların Yönetimindeki Sorunlar
Mustafa H Türkkanı, Engin Koyuncu, Şeref Özkara, Fulya Demircioğlu Güneri, Tarkan Özdemir
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Uykuda Solunum Bozukluğu: 3 Yıllık Deneyim
Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Özlem Malas Oruç, Özgür Topçuoğlu Bilgin, Gökhan Kırbaş, Ali Metin Görgüner
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
42 Yaşında Tanı Konulan Bir Mac Leod Sendromu Olgusu
Oral Menteş, Belgin Samurkaşoğlu, Feza Uğurman, Sevim Düzgün
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Dispne, Disfaji ve Vena Kava Süperior Sendromuna Neden Olan Dev Retrosternal Guatr
Koray Aydoğdu, Furkan Şahin, Funda İncekara, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Diş Eti Metastazı İle Seyreden Akciğer Kanseri Olgusu
Mine Önal, Derya Özaydın, Filiz Çimen, Şükran Atikcan, Dilek Saka, Ebru Ünsal
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Künt Boyun Travması Sonucu Gelişen Retrofaringeal Hematom
Mansur Kürşad Erkuran, Veysel Yurttaş, Arif Duran, Tarık Ocak
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta