• Solunum Hastalıkları Dergisi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin süreli yayın organı olup yılda 3 kez (Dört ayda bir) Nisan, Ağustos ve Aralık ayında basılır . 
 • Derginin amacı, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri aktarmaktır. Bu amaçla, tüm göğüs hastalıkları alanlarından, epidemiyoloji, alerji, immünoloji, patoloji, patofizyoloji, toraks görüntülemesi, çevresel ve mesleksel hastalıklar, yoğun bakım, uyku hastalıkları, çocuk göğüs cerrahisi, çocuk göğüs hastalıkları gibi tüm ilgili alanlardan yazıları kabul eder.
 • Dergide Özgün araştırma, derleme yazıları, ilginç olgu sunumları, bilmece olgu sunumları, ilginç görüntüler, editöre mektup ve editöryal yorumlar yayınlanır.
 • Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.
 • Dergi Editörler Kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek ve biçim olarak yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce kongrede tebliğ edilmiş çalışmalar bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yayın için gönderilmiş yazılarını, gecikme ya da bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının dergiye ait olduğunu kabul eder. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.
 • Yazıların dergiye gönderilmesi ile eş zamanlı olarak "Yazar Onay Formu" tüm yazarlar tarafından imzalanarak 'Solunum Hastalıları Dergisi Editörlüğü' ne e-posta yoluyla gönderilmelidir.
 • Solunum Hastalıkları Dergisi, yazarlardan etik kurul kararı istemektedir. İnsan araştırmalarında, çalışmaya katılanlardan bilgilendirilmiş olurun alındığının gereç ve yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
  • Gönderilen yazıların hemen işleme konabilmesi için, mutlaka aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir
   1. Yazılar çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman veya Arial formatında, her sayfanın iki yanı, üst ve alt kısmında 3'er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
   1. Özgün araştırma ve derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:

Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır.

İkinci sayfaya Türkçe ve İngilizce özetler yazılmalıdır. Özetler 250 kelimeyi aşmayacak şekilde çalışmanın amacını, tipini, çalışmadaki ana bulguları ve kısaca çalışmanın sonucunu içermelidir. Özetler giriş; gereç ve yöntem; bulgular ve sonuç alt başlıkları ile biçimlendirilmelidir. Olgu sunumlarında ve derlemelerde yukarıda belirtilen özet yazım planı geçerli olmayıp, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet gerekir. Yurtdışından gönderilen yazılarda sadece İngilizce özet yeterlidir.

Özetten hemen sonra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3 tane) yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler Tıp Konuları Başlıkları'na (Medical Subject Headings: MeSH) uygun olarak verilmelidir. Tıp Konuları Başlıkları'nı (MeSH) aramak için şu internet adresine başvurulabilir: www.nlm.nih.gov/mesh MBrowser.html

Üçüncü sayfada ve daha sonraki sayfalarda ana metin yer almalıdır.

Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Ana metni teşekkür, kaynaklar ve şekil alt yazıları izlemelidir. 

  1. Tablolar: Her bir tablo ayrı sayfada metnin sonunda verilmelidir. Tablolar metin içerisindeki dizine göre arabik rakam ile numaralanmalıdır. Tablonun kısa bir başlığı tablonun üstüne yazılmalıdır.
  2. Resim ve şekiller: Tüm şekil ve resimlerin .jpeg, veya .jpg formatında, yüksek kalitede (en az 300 dpi çözünürlükte) ve siyah-beyaz olması istenmektedir. Konunun daha anlaşılır olmasına katkıda bulunacaksa renkli resimler - şekillerde sınırlı sayıda olmak üzere kabul edilecektir. Şekiller metinde geçtiği sıraya göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Şekiller metin içerisinde kullanılacakları yerlere parantez içerisinde şekil numarasıyla belirtilmeli, kaynaklarlardan sonra ayrı bir sayfada da liste halinde tüm şekillerin alt yazıları sunulmalıdır. Şekil ve resimlerin numaraları yönleri arkalarına yumuşak silinebilen bir kurşun kalemle işaretlenmelidir.
  3. Kaynaklar metinde parantez içinde, cümle sonunda belirtilmelidir ve metinde yer aldığı sırayla yazının sonunda listelenmelidir. Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son kaynak numaraları belirtilmelidir [3-7 gibi]. Dergi adları 'index medicus'ta geçtiği şekilde kısaltılmalıdır. Yazar sayısı dörde kadar ise tüm yazar adları yazılmalıdır. Yazar sayısı 5 ve üzerinde ise 3 yazardan sonra "et al" veya "ve ark" olarak belirtilmelidir. Aşağıda örnekler verilmiştir:

Dergi Makaleleri:
Ohishi N, Oka T, Fukuhara T, et al. Extensive pulmonary metastases in malignant pleural mesothelioma: A rare clinical and radiographic presentation. Chest 1996;110:296-8Kitaplar:
Cane RD, Shapiro BA, Davison R, Case studies in critical medicine. 2nd ed. Chicago: Mosby Yearsbook, 1990: 193-6

Kitap Bölümleri
Wilson R. Bronchiectasis. In: Niederman MS, Sarosi GA, Glassroth J, eds. Respiratory infections. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001:347-59.

Kongre Sunumları:
Smith J. New agents for cancer chemotherapy. Presented at the Third Annual Meeting of the American Cancer Society, 13 June 1983, New York

Tezler:
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [Thesis]. St Louis (MO): Washington Univ; 1995.

İnternet Raporları:
World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf. Updated September 10, 2004. Accessed July 9, 2008. 

  1. Olgu sunumları, Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler, giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir. Yeni bulgular ya da net mesajlar içermelidir.

Bilmece olgu sunumlarında özet gerekmemektedir. Olgu tanımlanırken okuyucuya ipucu niteliğindeki laboratuvar bulguları, radyolojik fotoğraflar ve verilmek istenirse patolojik resimler verilir. Kesin tanı yazılır. Tartışma kısmında eğitici mesajlar verilerek olgu tartışılır.

İlginç görüntü yazılarında sunulmak istenen görseller 500 kelimelik bir metin ile birlikte sisteme yüklenir. 

  1. Editöre mektup yazıları daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri veya katkı sağlamak amacıyla yazılabileceği gibi, klinik deneyimler, ilginç olgular, nadir durumlar, vs.. için kısa metinler şeklinde gönderilebilir. Özet istenmez, kaynaklar sınırlı olmalı metin 700 kelimeyi aşmamalıdır.
  2. Kısaltmalar, uluslararası kabul edilen şekle göre yapılmalı, ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde yazılmalı ve tüm metinde bu kısaltma kullanılmalıdır.