Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2002, Cilt 13, Sayı 2
Editörden
Editör'den
Nermin ÇAPAN
Tam Metin | PDF | Editöre E-Posta
Derleme
Eozinofilik Bronşit
Sibel ÖKTEM, Münevver ERDİNÇ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
Ahmet Selim YURDAKUL, Şemi ATİLLA, Ebru ÜNSAL YIKILMAZOĞLU, Leyla YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğerin Savunma Mekanizmaları
Nazire UÇAR, Dilek SAKA, Özgür COŞKUN, Ayşe SARI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Stabil KOAH Olgularında Balgam ve Bronkoalveoler Lavajda İnflamatuvar Hücrelerin Karşılaştırılması ve Bronş Biyopsisinde Patolojik Değişikliklerin İncelenmesi
Erdoğan ÇETİNKAYA, Figen KADAKAL, Faruk ALKAN, Nail YILMAZ, Günay Aydın TOSUN, Veysel YILMAZ, Sema UMUT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Amiodaron Kullanımına Bağlı Pulmoner Toksisite Gelişimi
Alev ATASEVER, Feza BACAKOĞLU, Sanem NALBANTGİL, Recep SAVAŞ, Ayşegül DİRLİK, Mustafa ÖZHAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Şükran ATİKCAN, Figen ATALAY, Dilek TURGUT, Ebru ÜNSAL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri’nde 1995-2000 Yılları Arasında İzlenen Çocukluk Çağı Tüberküloz Olgularının Retrospektif Analizi
Dursun TATAR, Serpil ALPTEKİN, İpek COŞKUNOL, Mert AYDIN, Semih ARSLANGİRAY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği
Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK, Melike ŞENER, Ender LEVENT, Gül GÜRSEL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi
Ülkü YILMAZ TURAY, Çiğdem BİBER, Pınar ERGÜN, Ayşe AYAZ, İhsan Atila KEYF, Yurdanur ERDOĞAN, Atalay ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserinin Mediastinal Lenf Nodu Evrelemesinde Toraks Bilgisayarlı Tomografisi ve Servikal Mediastinoskopinin Değeri
Erdil TOPÇU, Erkmen GÜLHAN, Erkin SARICA, Meral GÜLHAN, Ertan AYDIN, Erkan KISACIK, Güven ÇETİN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Wegener Granülomatozisi: Dört Olgu Sunumu
F. Sema OYMAK, Ayhan DOĞUKAN, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, Mustafa ÖZESMİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (Olgu Sunumu)
Ayşe ÇIKIM SERTKAYA, Zeki YILDIRIM, Tamer BAYSAL, Özkan KIZKIN, Münire GÖKIRMAK, S. Savaş HACIEVLİYAGİL, H. Canan HASANOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Lenfanjiyomatozis (Bir Olgu Nedeniyle)
Erkin SARICA, Erkmen GÜLHAN, Funda DEMİRAĞ, Ertan AYDIN, Ülkü YAZICI, Cüneyt KURUL, Ayşin ALPER, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Ciddi Trakeal Obstrüksiyon ve Anestezik Yaklaşım (Bir Olgu Nedeniyle)
Fatma ULUS, Atilla EROL, Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Salih TOPÇU, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta