Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2000, Cilt 11, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Eksudatif Plörezilerde Plevral Sıvı Adenozin Deaminaz (ADA) Aktivitesi ve Lenfosit/ Nötrofil Oranının Birlikte Kullanılmasının Ayırıcı Tanıdaki Değeri
Mukadder YURDAKUL, Ayşe GÖZÜ, Haşim BOYACI, Tuğrul ŞİPİT, Feza UĞURMAN, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plörezilerde Beta 2 Mikroglobulinin Tanısal Değeri
Nazire UÇAR, Sibel ALPAR, Cem GÜNDOĞDU, Sinan ÇOPUR, Yurdanur ERDOĞAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Postural Değişikliklerin Plevral Sıvılarda Light Kriterleri ve Albümin Gradienti Üzerine Etkisi
Feza UĞURMAN, Metin TAHHAN, Nurcihan ARSLANTAŞ, Gülnur ÖNDE, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Dekortikasyonu Ameliyatlarında “Colgen Powder”ın Hemostatik Etkisinin Değerlendirilmesi
Şevval EREN, Nesimi EREN, Akın E. BALCI, Refik ÜLKÜ, Ömer ÇAKIR, Cemal ÖZÇELİK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
SKLERODERMANIN GELİŞMESİNDE ASBEST İLE TEMASIN ETKİSİ OLABİLİR Mİ?
Esra KUNT UZASLAN, Nihat ÖZYARDIMCI, Eser GÜRDAL YÜKSEL, Mehmet KARADAĞ, Ramazan Oktay GÖZÜ, Ercüment EGE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Toplumsal Kaynaklı Pnömoni ve KOAH Akut Atağı Olan Hastalarda Serum CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması
Metin TEK, Gülnur ÖNDE, Feza UĞURMAN, Ufuk ÖNDE, Tuğrul ŞİPİT, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
KOAH’lı Hastalarda Plazma Fibrinojen ve D-dimer Düzeyleri
Nurcihan ARSLANTAŞ, Feza UĞURMAN, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARINDA SAĞ İNEN PULMONER ARTERİN DİSKRİMİNANT ANALİZİ
Gülseren KARABIYIKOĞLU, Öznur AKKOCA, Sevgi SARYAL, Sefa ÖZŞAHİN, Yıldır ATAKURT, Yasemin YAVUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Birinci Basamak Hekimlerinin Tüberküloz ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ahmet S. YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nazire UÇAR, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ufuk YILMAZ, Recep SAVAŞ, Enver YALNIZ, Bora KAMALI, Gülay UTKANER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi Personelinde Tüberkülin Sensitivitesi ve Mikrofilm Çalışması
Arzu ERTÜRK, Haluk ÇALIŞIR, Feza UĞURMAN, Öner A. BALBAY, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapiye Yanıtın Değerlendirilmesinde CYFRA 21.1 Tümör Belirleyicisinin Rolü
Murat BAŞ, Beytiye BAŞ, Münir TELATAR, Orhan DEĞER, Tevfik ÖZLÜ, Aydın YAVUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Toraksın Periferik Lezyonlarında Renkli Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transtorasik İğne Aspirasyon Yönteminin Tanısal Değeri
Metin GÖRGÜNER, Leyla SAĞLAM, Hasan KAYNAR, Filiz MISIRLIOĞLU, Arzu MİRİCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Göğüs Cerrahisi Uygulamalarında “Frozen Section” Kullanımı ve Operasyona Katkıları
İbrahim TAYLAN, Alpaslan ÇAKAN, Ahmet ÜÇVET, Teoman BUDUNELİ, Ümit BAYOL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Spontan Pnömotoraks Tedavi Sonuçlarının Kantitatif Değerlendirilmesi
Nazmi SAFA, Alpaslan ÇAKAN, Şencan AKDAĞ, Timuçin ALAR, Teoman BUDUNELİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Nöroendokrin Tümörletler İçeren Bir Bronşektazi Olgusu
Pınar FIRAT, Ediz TUTAR, Mustafa YILMAZ, Mehmet ÖÇ, Ünsal ERSOY, Yücel GÜNGEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Bir Wegener Granülomatozis Olgusu
Behiye AKKALYONCU, Arzu ÖZTÜRK, Ayşe GÖZÜ, Funda DEMİRAĞ, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Hepatopulmoner Sendrom
Behiye AKKALYONCU, Özlem YOLSEVEN, Feza UĞURMAN, Gülnur ÖNDE, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Endobronşiyal Leyomiyosarkom Metastazı Olgusu
Zeynep ÖCAL, Banu SALEPÇİ, Gülşen SARAÇ, Nesrin KIRAL, Pınar TUZLALI, Benan ÇAĞLAYAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tuberoskleroz ve Mikronodüler Akciğer Tutulumu (Olgu Sunumu)
Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Bahar KURT, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta