Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2015, Cilt 25, Sayı 1
Orijinal Araştırma
KOAH’lı Olgularda İnfluenza ve Pnömokok Aşısı Olma Sıklığı
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Murat Yıldız, Tuğrul Şipit
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Sigara Bırakma Polikliniğimize Başvuran Olgularda Tedavilere Göre Bir Yıllık Sigara Bırakma Oranları
Hatice Kılıç, Ayşegül Karalezli, Emine Argüder, Habibe Hezer, Mükremin Er, Ayşegül Şentürk, Elif Babaoğlu, Cantürk Kaya, Pervin Demir, Canan Hasanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Benign Ve Malign Akciğer Hastalıklarının Ayrımında Serum Ve Bronkoalveoler Lavaj M2 Tipi Pirüvat Kinaz Ölçümünün Katkısı
Bilge Salık, Ahmet Emin Erbaycu, Fevziye Tuksavul, Salih Zeki Güçlü, Ayriz Gündüz
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Atipik Tüberküloz-Mycobacterium Szulgai ve Akciğer Kanseri
Filiz Çimen, Dilek Saka, Sibel Alpar, Mine Önal, İbrahim Onur Alıcı, Derya Özaydın, Ebru Ünsal, Şükran Atikcan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İki Olgu Nedeniyle Plevral Tutulum Gösteren Romatoid Artrit
Yelda Varol, Nimet Aksel, İsmail Kayaalp, Mehmet Ünlü, Ayşe Özsöz, Salih Zeki Güçlü, Ali Galip Yener, Nur Yücel
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Posterior Mediastende Yerleşim Gösteren Dev Ektopik Guatr:Olgu Sunumu
Koray Aydoğdu, Furkan Şahin, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Nefrotik Sendrom İle Başvuran Aktif Akciğer Tüberkülozuna Sekonder Renal Amiloidoz
Nilay Şengül Samancı, Cesur Samancı, Meryem Tahmaz, Abdülkadir Ergen, Kübra Yel
Özet | English | PDF | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta