Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2006, Cilt 17, Sayı 2
Derleme
Allerjik Bronkopulmoner Aspergilloz
Ebru ÜNSAL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi
Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İdiyopatik Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Düşük Açlık Serum Trigliserid Düzeyleri
Deniz KÖKSAL, Ebru ÜNSAL, Şükran ATİKCAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi
Merve Gülce BAYRAK, Levent ERKAN, Oğuz UZUN, Serhat FINDIK, Atilla Güven ATICI, Şevket ÖZKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Çocukluk Çağı Komplike Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemlerde Konservatif Cerrahi Yaklaşım
Tamer ALTINOK, Salih TOPÇU, Ertan AYDIN, Cüneyt KURUL, Ülkü YAZICI, Erkmen GÜLHAN, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Düşük Doz Amiodaron Kullanımına Bağlı Pulmoner Toksisite (Olgu Sunumu)
Arzu ERTÜRK, Özcan KONUR, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu
Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Mehmet Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Yasemin ÇAKIR, Eda ÖZEL, Ersin Şükrü ERDEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Sadece Göğüs Ağrısı ile Karakterize Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
Emine TOSUN, Serkan TOPALOĞLU, Behiye AKKALYONCU, Oya YANIK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Nadir Görülen Bir Psödoşilotoraks Olgusu
Aygül GÜZEL, Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Banu KÜÇÜK, Veysel YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta