Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2003, Cilt 14, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Mesleki Perlit Maruziyetinde Bronkoalveoler Lavaj Sıvısı ve Difüzyon Kapasitesi Sonuçları
Gürsel ÇOK, Münevver ERDİNÇ, Ertürk ERDİNÇ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Haşim BOYACI, Aytül ÇORAPÇIOĞLU, Ahmet ILGAZLI, İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Sisplatin-Vinorelbin Kemoterapisinde Nötropeni İçin Risk Faktörleri
Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Enver YALNIZ, Ufuk YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Lezyonlarında BT Eşliğinde Transtorasik İİAB ve “Tru-Cut” Biyopsinin Tanı Değeri
Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, Zeynep ÖCAL, Gülşen SARAÇ, Benan ÇAĞLAYAN, Aytuğ GENÇ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum “Human” Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri
Feza UĞURMAN, Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Sait YORDAM, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler
Mustafa KOLSUZ, Muzaffer ERSOY, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, İrfan UÇGUN, Füsun ALATAŞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Nutrisyonel Durumu
Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk Celalettin ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Plevrapulmoner Amebiyazis (Bir Olgu Nedeniyle)
Ahmet USLU, Candan ÖĞÜŞ, Tülay ÖZDEMİR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kombine İmmünyetmezlik Hastalığı ve Tekrarlayan Pnömoni (Bir Olgu Sunumu)
Ayşe BAHADIR, Gönenç ORTAKÖYLÜ, Atayla GENÇOĞLU, Alev ÇEVİK KETENCİ, Emel ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Lenf Bezi Tutulumu ile Birlikte Olan Multisistemik Langerhans Hücreli Histiyositozis Olgusu
Pınar ERGÜN, Müge AYDOĞDU, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Yetkin AĞAÇKIRAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tüberkülozda Tedavi Başarısızlığı (Bir Olgu Nedeniyle)
Şeref ÖZKARA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta