Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2013, Cilt 24, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Pulmoner Embolide Plazma Laktat Düzeyinin Prognostik Önemi
Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Taha Güllü, Nesrin Turhan, Füsun Yıldız
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Ayakta Tedavi Gören Hastaların İnhaler Kullanım Tekniklerine Uyumunun Değerlendirilmesi: İnhaler İlaç Eğitim Birimi Uygulaması
Orhan Işık, Gülnur Gül, Pınar Bol, Ahmet Emin Erbaycu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Torakal Yaklaşımla Akciğer Ve Dalak Kist Hidatiklerinin Cerrahi Tedavisi
Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Karbonmonoksit Zehirlenmesi İle Birlikte Görülen Pnömotoraks Olgusu
Yahya Kemal Günaydın, Yavuz Katırcı, Ömer Miroğlu, Kubilay Vural, Mutlu Çağan Sümerkan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Dalakta İnfarktın Eşlik Ettiği Trombolitik Tedavi Uygulanan Bir Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Ayşegül Karalezli, Hatice Kılıç, Filiz Çulfacı Karasu, Hüseyin Çetin, Hatice Canan Hasanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İki Olgu Nedeniyle Hermansky- Pudlak Sendromu
Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Ayşenaz Özcan, Berna Gebeşoğlu Erden, Orhan Erden, Cebrail Şimşek
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Antikoagülan Tedavi İle İlişkili Rektus Kılıf Hematomu
Fatih Üzer, Tülay Özdemir
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Mediastinal Şifte Neden Olan Soliter Fibröz Tümör
Gürhan Öz, Serdar Kokulu, Ersin Günay, Şerife Özdinç, Çiğdem Tokyol, Okan Solak
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Venöz Tromboembolizm Profilaksisi
Hatice Kılıç, Nazmiye Kapusuz, H. Canan Hasanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta