Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2011, Cilt 22, Sayı 2
Derleme
Astım ve Sigara İçimi
Nermin Çapan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalığın Şiddeti ve Yaşam Kalitesi ile Serum Ürik Asit, Kreatinin ve Ürik Asit/Kreatinin Oranının İlişkisi
Özgür Batum, Ahmet Emin Erbaycu, Dilek Kalenci, Fevziye Tuksavul, Salih Zeki Güçlü
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tiroid Replasman Tedavisi Alan Otoimmun Hipotiroidi Hastalarında Solunum Fonksiyon Test Parametreleri
Yelda Varol, Umut Varol, Atike Demir, Pelin Tütüncüoğlu, Rıfat Özacar
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Emniyet Personelinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Eğitim Toplantılarının Sigara Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
Füsun Yıldız1, Cavit Işık Yavuz2, Haydar Güler3, Serap Argun Barış4, İlknur Başyiğit1, Haşim Boyacı
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Rituksimabla İndüklenen İnterstisiyel Akciğer Hastalığı
Evrim Eylem Akpınar, Meral Gülhan, Meltem Aylı, Aynil Dalkıran
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Spontan Pnömotoraksla Seyreden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis: Olgu sunumu
Erkan Akar, Ersin Arslan, Sibel Arslan, Maruf Şanlı, Kemal Bakır, Levent Elbeyli
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Aspirasyon Pnömonisi ile Komplike Olmuş Nitrofurantoin İlişkili Pulmoner Fibrozis: Vaka sunumu
Nuri Tutar, Selma Yeşilkaya, Muharrem Nacak, Mehmet Erdem Memetoğlu, Hasan Volkan Kara, Ahmet Seçkin Çetinkaya, Ertaş Gökhan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Tüberküloza Sekonder Tonsil Tüberkülozu
Zuhal Müjgan Güler, Nermin Çapan, Berna Botan Yıldırım, Elif Tanrıverdio
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta