Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2007, Cilt 18, Sayı 1
Derleme
Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar
Tanseli E. GÖNLÜGÜR, Uğur GÖNLÜGÜR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi
Ferhan ÖZŞEKER, Sevinç BİLGİN, Ümmühan BAYRAM, Ateş BARAN, Bülent ALTINSOY, Döndü GÜNEYLİOĞLU, Esen AKKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil-Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması
Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap TUNÇ, Ali ALAGÖZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü
Müjgan GÜLER, Enis MACİT, Bengü BAKDIK, Hüsamettin GÜL, Bülent ÇİFTÇİ, Halil YAMAN, Ebru ÜNSAL, Yurdanur ERDOĞAN, Şahan SAYGI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Lenf Bezi Tüberkülozlu Olguların Özellikleri
Dursun TATAR, Serpil ALPTEKİN, İpek COŞKUNOL, Mert AYDIN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
AKCİĞER TUTULUMU OLMAYAN GÖĞÜS DUVARI TÜBERKÜLOZU
Ebru ÜNSAL, Müjgan GÜLER, Kurtuluş AKSU, Ruhsar OFLUOĞLU, Sezer KULAÇOĞLU, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Senkron Akciğer Kanserli Üç Olgu
Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN, Taflan SALEPÇİ, Tamer OKAY, Muharrem ÇELİK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Timolipom (Olgu Sunumu)
Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Feza UĞURMAN, Belgin SAMURKAŞOĞLU, Emre ÖZKAN, Evren EREN, Funda DEMİRAĞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta