Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2006, Cilt 17, Sayı 1
Derleme
Lateks Allerjisi
Özcan KONUR, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)’nda Akut Atak ve Stabil Dönemde Plazma Fibrinojen ve Serum C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyleri
Handan İNÖNÜ, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN, Bahadır BERKTAŞ, Arzu ERTÜRK, Meral GÜLHAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri
Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN, Levent Cem MUTLU, Gazi GÜLBAŞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kanseri Hastalarında Ağrı Değerlendirme Formu Kullanımının Yeri ve Önemi
Seher SEVGİLİ, Ayşegül KARALEZLİ, Ali Nihat TOKGÖNÜL, H. Canan HASANOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tüberküloz Plörezide Gen-Prob Amplifiye Mycobacterium tuberculosis Direkt Test Yönteminin Tanı Değeri
Sebile ERBULUT ULUHAN, İhsan Atila KEYF, Yurdanur ERDOĞAN, Melike ATASEVER, Çiğdem BİBER, Ülkü YILMAZ TURAY, Pınar ERGÜN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Plevral Efüzyonda Plevral Adenozin Deaminaz (pADA), Serum Adenozin Deaminaz (sADA) ve Plevra/Serum Adenozin Deaminaz (p/s ADA) Oranının Tanı Değeri
Figen ATALAY, Dilek ERNAM, H. Canan HASANOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Klinik ve Radyolojik Olarak Tanı Konulan Pulmoner Endometriyozis
Ahmet Selim YURDAKUL, Türkan ÖZİŞ, Gonca ERBAŞ, Can ÖZTÜRK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İnguinal Lenf Bezi ve Cilt Metastazı (Carcinoma Erysipelatoides) ile Seyreden Akciğer Kanseri (Olgu Sunumu)
Ahmet Emin ERBAYCU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ, Seyit MAKİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)
Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta