Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2001, Cilt 12, Sayı 1
Derleme
Toraks Dışı Cerrahide Preoperatif Solunumsal Değerlendirme
Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Hastaneye Yatarak veya Yoğun Bakımda Tedavi Görmesi Gereken Toplum Kökenli Pnömonilerde Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Faktörler ve Maliyet
Mustafa KOLSUZ, İrfan UÇGUN, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ, Emel HARMANCI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması
Mehmet ÜNLÜ, Ünal ŞAHİN, Mustafa ÖZTÜRK, Ahmet AKKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İnhalasyon Tekniklerine Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler
Arzu MİRİCİ, Mehmet MERAL, Metin AKGÜN, Leyla SAĞLAM, Tacettin İNANDI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Transuda-Eksuda Ayrımında Plevral Sıvı Kolinesteraz Düzeyinin Tanısal Değeri
Nilüfer ALTUĞ, Sibel ALPAR, Kurtuluş YILMAZ, Müjgan GÜLER, Gülden BİLGİN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri
Nesrin BİLGİÇLİ, Ali BORAZAN, Oktay İMECİK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plevranın Malign Tümörlerinde Toraks Bilgisayarlı Tomografisinin Tanı Değeri
A. Nurdan BARÇA, Nilgün YILDIRIM, M. Alp KARADEMİR, Uğur KOŞAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Yirmibeş Pulmoner Emboli Olgusunun Değerlendirilmesi
Tülin SEVİM, Güliz ATAÇ, Aylin ÖNGEN, İpek ÖZMEN, Nilüfer KAPAKLI, Gülbanu HORZUM, Kemal TAHAOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Tüberkülozunun Aktivitesinin Belirlenmesinde ve Tedavinin Değerlendirilmesinde Serum Seruloplazmin Düzeyinin Rolü
Abdurrahman ŞENYİĞİT, Emir ASAN, Cebrail SINIR, Tekin YILDIZ, Gökhan KIRBAŞ, Füsun TOPÇU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pulmoner Tüberküloz Tanısında IgG, IgA, IgM, C3 ve C4’ün Yeri
Özlem YOLSEVEN BAYOL, Tuğrul ŞİPİT, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Zeliha APAYDIN, Ebru TANSEL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kültürde Birden Çok İlaca Direnç Saptanan Akciğer Tüberkülozlu Olguların Analizi
Aydan ÇAKAN, Ahmet Emin ERBAYCU, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Nermin FLORAT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Pulmoner Arter Anevrizması ve Trombus ile Seyreden Bir Behçet Hastalığı Olgusu
Ahmet İLVAN, Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ, Eşref KIZILKAYA, Emir ŞİLİT, Ali KUTLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Bir Olgu Nedeniyle Kistik Fibrozis
Nihal BAŞAY, Hülya BAYIZ, Neslihan İlhan MUTLUAY, Şeref ÖZKARA, Deniz OĞUZ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Fasiyal Paralizi ile Gelen Bir Sarkoidoz Olgusu
Öner DİKENSOY, Belgin İKİDAĞ, Nazan BAYRAM, Ayten FİLİZ, Erhan EKİNCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pulmoner Alveoler Proteinozis (PAP) (Bir Olgu Nedeniyle)
Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Tuğrul ŞİPİT, Zeliha APAYDIN, Gülnaz ÇOBAN, Deniz OĞUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta