Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2008, Cilt 19, Sayı 1
Derleme
Tümörle İlişkili Sarkoid Reaksiyon
Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Yayma ve Kültür Negatifleşme Süresini Etkileyen Faktörler
Dilek SAKA, Nevin TACİ HOCA, Mustafa ULUHAN, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Sağlıklı Sigara İçicilerde Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Nilgün TAVUSBAY, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Ömer SOY, Ziya KUMCUOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastaların Özellikleri
Güntülü AK, Serpil DANACIOĞLU, Hüseyin YILDIRIM, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ, Egemen DÖNER, Muzaffer METİNTAŞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Plevral Efüzyon ve Perikardit ile Seyreden Akut Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu
Çiğdem BİBER, Yurdanur ERDOĞAN, Pınar ERGÜN, Ülkü YILMAZ TURAY, İlkay KOCA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İntratorasik Splenozis
Göktürk FINDIK, Koray AYDOĞDU, Yetkin AĞAÇKIRAN, Gülfidan DAĞLI, Funda ÖZTÜRK, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Paragangliomada Geç Pulmoner Metastaz
Atila TÜRKYILMAZ, Ziya Kurban YURT, Muhammed ÇALIK, Atilla EROĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Hidrokarbon Aspirasyonuna Bağlı Lipoid Pnömoni Olgusu
Tülay KARAKOÇ, Aydanur EKİCİ, Mehmet Savaş EKİCİ, Emel BULCUN, Volkan ALTINKAYA, Erol ŞENTÜRK, Gökhan TİRELİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta