Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2009, Cilt 20, Sayı 1
Derleme
Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonu
Nermin Çapan, İbrahim Onur Alıcı
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Sekonder Pulmoner Hipertansiyonda Serotonin ve Katekolamin Metabolitlerinin Tanısal Değeri
Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Levent Kılıç, Dilara Kaman, Cemil Çolak
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Serum Syndecan-1 Düzeyi
Özkan Yetkin, İbrahin Tek, Gülay Yetkin, Meryem Iraz
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Malign Plevral Mezotelyoma ve Pulmoner Adenokarsinomda Biyokimyasal Parametreler
Dilek Ernam, Figen Atalay, Özgül Kaplan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Tüberküloz Tanısı ile Takip Edilen Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu
Emel Bulcun, Zehra Dınız, Ebru Kabacaoğlu, Şeref Özkara
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Farklı Seyirli İki Wegener Granülomatozis Olgusu
Berna Gebeşoğlu, Nilgün Kalaç, Ayşe Gözü, Behiye Akkalyoncu, Feza Uğurman, Nilgün Alptekinoğlu, Feyza Özer, Belgin Samurkaşoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kumadin Alırken Gebe Kalan Antifosfolipid Antikor Sendromlu Olgu
Şerife Nilgün Kalaç, Berna Erden, Leyla Yılmaz Aydın, Tevfik Sipahi, Fadıl Kara, Ayşegül Zencirlioğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kardiyak Anjiyosarkom
Ülkü Yazıcı, A. İrfan Taştepe, S. Ş. Erkmen Gülhan, Taner Ege, Gürhan Öz, Serdar Özkan, H. Esra Özaydın, Yetkin Ağaçkıran
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Timomanın Eşlik Ettiği Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu
Atike Kayık Demir1, Özgür Batum1, Fevziye Tuksavul1, Nur Yücel2, Salih Zeki Güçlü1
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İzole Tüberküloz Salpenjit: İnfertilitenin Nadir Bir Nedeni
Kurtuluş Aksu, Müjgan Güler, Ebru Ünsal1, Funda Demirağ, Nermin Çapan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta