Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2002, Cilt 13, Sayı 3
Derleme
Nebülizatör Tedaviye Klinik Yaklaşım
Gürsel ÇOK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Teknik Açıdan Nebülizatörler
Gürsel ÇOK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi
Levent ERKAN, Serhat FINDIK, Ahmet ÖZTÜRK, Hüseyin AKAN, Tarık BAŞOĞLU, Fatma DORU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi
Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, İpek TEVETOĞLU, Benan ÇAĞLAYAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni
Özkan KIZKIN, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN, Saim YOLOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atağında TNF-α Düzeylerinin Belirlenmesi İnhaler Steroidlerin Klinik ve İnflamatuvar Belirleyiciler Üzerine Olan Etkileri
Pınar ERGÜN, Didem TERZİ, Ülkü YILMAZ TURAY, Yurdanur ERDOĞAN, Müge AYDOĞDU, Atila İhsan KEYF, Atalay ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastalarda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Ahmet İLVAN, Ali KUTLU, Erkan BOZKANAT, Emir ŞİLİT
Özet | English | Tam Metin | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Plevral Efüzyonun Elektrokardiyografi (EKG) Üzerine Etkileri
Hakan GÜNEN, Özkan KIZKIN, Özgür DEMİR, Osman AKDEMİR, Gamze TÜRKER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Afyon’da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları
Mehmet ÜNLÜ, Ayşe ORMAN, Murat CİRİT, Reha DEMİREL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu)
Nilgün KALAÇ, Selma FIRAT GÜVEN, Berna ÖZKAN, Funda DEMİRAĞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Psödokolinesteraz Eksikliğine Bağlı Uzamış Apne (Olgu Sunumu)
Çilsem SEVGEN, Hilal GÜNAL, Özlem ERGİN, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Desendan Nekrotizan Mediastinit: Olgu Sunumu
Erkmen GÜLHAN, Erkin SARICA, Erdil TOPÇU, Salih TOPÇU, Ayşin ALPER, Cüneyt KURUL, İrfan TAŞTEPE, Güven ÇETİN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu
Edhem ÜNVER, Döndü GÜNEYLİOĞLU, Özlem UZMAN, Fatma KÜÇÜKER, Çağla UYANUSTA KÜÇÜK, Adnan YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta