Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2001, Cilt 12, Sayı 4
Derleme
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Figen DEVECİ, Mehmet Hamdi MUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları
Figen DEVECİ, Yasemin AÇIK, Teyfik TURGUT, S. Erhan DEVECİ, M. Hamdi MUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akut Astım Ataklarının Tedavisinde Acil Servisteki Yaklaşımların ve Bazı Sosyal Faktörlerin Önemi
Arzu DENİZBAŞI, Erol ÜNLÜER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesindeki Mortalite
Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Atilla EROL, Nilüfer DOĞAN, Y. Tuğrul ŞİPİT, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plevra Sıvısında Nitrit/Nitrat Ölçümünün Tanısal Değeri
Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, İ. Burak GÜLTEKİN, Perihan ÜNAL, Deniz ERBAŞ, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)
Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tüberküloz Plörezide Plevral Doku Kültürünün Tanı Değeri
Emir ASAN, Gökhan KIRBAŞ, Tuncer ÖZEKİNCİ, Füsun TOPÇU, Kadri GÜL, Abdurrahman ŞENYİĞİT, Fahri YILMAZ, Recep IŞIK, Mehmet COŞKUNSEL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz
Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Solunum Yollarından Elde Edilen Bakterilerde Antibiyotik Duyarlılığı
Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Melike ATASEVER, Lale ORDULU, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi Uygulamalarında Anestezik Yaklaşım
Fatma ULUS, Erdal SAÇ, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Torakotomiyle Sağaltılan Primer ve Sekonder Spontan Pnömotoraks Hastalarının Karşılaştırılması ve Torakotominin Değeri
Akın Eraslan BALCI, Nesimi EREN, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Erdoğan CEBECİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Lateral Torakotominin Tanı ve Tedavi Etkinliği Bakımından Karşılaştırılması
A. Rauf GÖRÜR, Turgut IŞITMANGİL, Habil TUNÇ, Kunter BALKANLI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Parakuat İntoksikasyonu (Bir Olgu Nedeniyle)
Atike DEMİR, Günseli BALCI, Naime TAŞDÖĞEN, Zekiye AYDOĞDU, Emel ÇELİKTEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Alveoler Adenoma (İki Olgu Nedeniyle)
Ülkü YAZICI, Salih TOPÇU, Funda DEMİRAĞ, İ. Cüneyt KURUL, Tamer ALTINOK, A. İrfan TAŞTEPE, Mehmet ÜNLÜ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kalsifiye Akciğer Karsinomu (Bir Olgu Nedeniyle)
Duygu ÖZOL, Tülin AYSAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Toraks Travmalarında Radyoloji
Ahmet Tuncay TURGUT, Uğur KOŞAR, Şerife Tuba LİMAN, Dilek ÜNLÜBAY, İrfan TAŞTEPE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta