Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2002, Cilt 13, Sayı 4
Derleme
Soliter Pulmoner Nodül
Hilal ALTINÖZ, Özhan KULA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Astım Bronşiyale Olgularında Serum Glutatyon Peroksidaz, Süperoksid Dismutaz ve Malonil Dialdehid Düzeyleri ve Astım Şiddeti ile İlişkisi
Aygün ÖZTOP, Atike DEMİR, Nurten SAYDAM, İlhan ÖZTOP, Emel ÇELİKTEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan ve Sigara İçen Sağlıklı Olgularda Serum İmmünglobulin Düzeyleri
Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Handan AKBULUT, Gamze KIRKIL, M. Hamdi MUZ
Özet | English | PDF | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi
Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ezgi ÖZYILMAZ, Handan İNÖNÜ, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
Tuğba GÖKTALAY, Meral AKIN, Ömer AYDEMİR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Afyon Verem Savaş Dispanseri’nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi
Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Miliyer Tüberkülozlu 35 Erişkin Hastanın Klinik, Tedavi ve Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi
M. Bahadır BERKTAŞ, Devrim AKALIN, Çiğdem ÖZDİLEKCAN, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Bronkoskopik İşlem ve Hasta Özellikleri ile Serum Lidokain Konsantrasyonu Arasındaki İlişki
Mukadder TİRYAKİ, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Enver YALNIZ, Ufuk YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Subklavian Kateter Uygulaması ve Komplikasyonları
Mehmet DAKAK, Sedat GÜRKÖK, Onur GENÇ, Alper GÖZÜBÜYÜK, Orhan YÜCEL, Hasan ÇAYLAK, Erdil TOPÇU, Kunter BALKANLI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Göğüs Cerrahisinde İntraoperatif “Frozen” İncelemesinin Önemi
Mehmet SIRMALI, Soner GÜRSU, Funda DEMİRAĞ, Salih TOPÇU, Sezgin KARASU, Ertan AYDIN, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Santral Sinir Sistemi Tutulumu ile Ortaya Çıkan Bir Dissemine Tüberküloz Olgusu
Belgin KOÇER, İ. Özcan ERTÜRK, Taşkın DUMAN, Esra KALELİ, Serap BİLEN HIZEL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis (Olgu Sunumu)
M. Bahadır BERKTAŞ, Nihal BAŞAY, Tarkan ÖZDEMİR, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kist Hidatiği Nedeniyle İntraoperatif Anafilaktik Şok (Olgu Sunumu)
Atilla EROL, Hilal GÜNAL, Fatma ULUS, Leyla ŞAHAN, Eser ŞAVKILIOĞLU2
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Göğüs Kliniğinde Gözlenen Ardışık İki Steroid Psikoz Olgusu
İlknur HAKERLER, Arif Hikmet ÇIMRIN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta