Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2003, Cilt 14, Sayı 2
Derleme
Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
Şeref ÖZKARA, Seren ARPAZ, Süha ÖZKAN, Zafer AKTAŞ, Osman ÖRSEL, Hamdi ECEVİT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Akut Alevlenme Nedeni ile Acil Servise Başvuran KOAH Olgularında Serum Teofilin Düzeyleri
Cenk KIRAKLI , Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Filiz HEKİMGİL, Gültekin TİBET
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
KOAH Diabetes Mellitus Gelişimi İçin Risk Faktörü müdür?
Erkan BOZKANAT, Ergun TOZKOPARAN, Faruk ÇİFTÇİ, Ömer DENİZ, Metin ÖZKAN, İsmail YÜKSEKOL, İbrahim BEDİRHAN, M. Emin ÖNDE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Amfizemde EMG ile Değerlendirilen Diyafragma Kontraktilitesinin Solunum Fonksiyonları ve Dispne Algılama Derecesi ile Korelasyonu
Engin ŞAHİN, Pınar ERGÜN, Gülümser AYDIN, Yurdanur ERDOĞAN, Atalay ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İnterstisyel Akciğer Hastalığı Etyolojik Tanısında Açık Akciğer Biyopsisinin Yeri
Gökhan YUNCU, Şaban ÜNSAL, Hatice ALICI, Serpil SEVİNÇ, Funda ÖZSİNAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akut Akciğer Hasarı Oluşturulan Tavşanlarda Pentoksifilin ve Metilprednizolonun Koruyucu Etkisi
Refik ÜLKÜ, Abidin ŞEHİTOĞULLARI, M. Nesimi EREN, Akın E. BALCI, Serdar ONAT, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Plevral Sıvıların Eksüda Transüda Ayrımında α-2 Makroglobulin ve C-Reaktif Protein Değerinin “Light” Kriterleri ve Albumin Gradienti ile Karşılaştırılması
Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri’nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi
Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Erol ÇİFTÇİ, Rıza ÇAKMAK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Eskişehir Verem Savaş Dispanseri’nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mustafa KOLSUZ, Sibel ERSOY, Nurhayat DEMİRCAN, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ, İrfan UÇGUN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Kronik Eozinofilik Pnömoni: Nadir Bir Olgu
Çiğdem BİBER, Ülkü YILMAZ TURAY, Pınar ERGÜN, Atila İhsan KEYF, Esra ÖZAYDIN, Yurdanur ERDOĞAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Bir Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
Suat GEZER, Tamer ALTINOK, A. İrfan TAŞTEPE, Funda DEMİRAĞ, Nejat ERTÜRÜN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Romatoid Artritli Bir Olguda Gelişen Nodüler Sklerozan Tip Hodgkin Lenfoma (Olgu Sunumu)
Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Baki YAĞCI, Veli ÇOBANKARA, Fatma FİŞEKÇİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner “Langerhans” Hücreli Histiyositozis (Olgu Sunumu)
Nilgün KALAÇ, H. Canan HASANOĞLU, Leyla YILMAZ AYDIN, Funda DEMİRAĞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta