Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2003, Cilt 14, Sayı 1
Derleme
Bissinozis
Remzi ALTIN, Levent KART
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Yakın Takip Edilen Astımlı Hastalarda Atak Sıklığı
Füsun YILDIZ, İlknur BAŞYİĞİT, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Bengü BÜYÜKGÖZE, Leyla YÜCESOY, Canan ŞENGÜL, Elif YILDIRIM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
KOAH Akut Alevlenmesinde Oksidatif Stres ve Tedavinin Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisi
Zeynep ORHAN, Nurhan KÖKSAL, Münire GÖKIRMAK, S. Savaş HACIEVLİYAGİL, H. Canan HASANOĞLU, Nihayet MEHMET, Zeki YILDIRIM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri
Zeynep AYTEMUR SOLAK, Canan GÜNDÜZ TELLİ, Ceyda KABAROĞLU, Berrin DOĞAN, Ülkü BAYINDIR, Dilek ERDENER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastalarda Plevral Sıvı IL-8 Düzeyinin Tanı Değeri
Şenay ÇAĞLAR, Ülkü YILMAZ TURAY, Pınar ERGÜN, Çiğdem BİBER, Müge AYDOĞDU, Yurdanur ERDOĞAN, Atalay ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plevral Sıvı ve Serumda β2-Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri
Hasan ÖLMEZ, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Füsun ERCİYES
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi)
M. Bahadır BERKTAŞ, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY, Tarkan ÖZDEMİR, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri
Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Aylin KONYA, Hakan EDİBOĞLU, Gülay UTKANER, Emel ÇELİKTEN, Gültekin TİBET
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Cerrahi Tedavi Uygulanan Spontan Pnömotorakslı Olguların Analizi
Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Murat Uygar YAPUCU, Kerem TÜRKMEN, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Bilateral Akciğer Transplantasyonu Uygulanmış Olgunun İzlem Sonuçları
Tülin ÇAĞATAY, Erdal TAŞÇI, Tuncer KARAYEL, Halil YANARDAĞ, Seyhan ÇELİKOĞLU, Büge ÖZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Alveoler Mikrolitiyazis (İki Olgu Nedeniyle)
Ahmet Selim YURDAKUL, İmren MUTLU, Selma FIRAT GÜVEN, Ayşegül EREN, Tuğrul ŞİPİT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Wegener Granülomatozunun Nadir Bir Formu: Eozinofilik Varyant
Mukadder ÇALIKOĞLU, Sibel ATIŞ, Leyla CİNEL, Duygu DÜŞMEZ, Güliz İKİZOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğerde Malign Fibröz Histiyositoma
Melike DEMİR, Akif TURNA, Nezihe ALKAN, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI, Esin TUNCAY, Mehmet Ali BEDİRHAN, Tevrat ÖZALP, Feridun KUBİLAY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta