Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2006, Cilt 17, Sayı 3
Derleme
Hepatit C Virüsü ve Akciğerler
Arzu ERTÜRK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Bronşiyal Astımlı Hastalarda Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyi
Ahmet Selim YURDAKUL, Sema CANBAKAN, Nermin ÇAPAN, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri
Haşim BOYACI, Füsun YILDIZ, İlknur BAŞYİĞİT, Ayşe PALA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi
Suat GEZER, Tamer ALTINOK, Hasan TÜRÜT, S. Ş. Erkmen GÜLHAN, Sadi KAYA, A. İrfan TAŞTEPE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri’nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri
Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Türkan GÜNAY, Ayşe ÖZGÜ, Rıza ÇAKMAK, Reyhan UÇKU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Hodgkin Lenfomada Endobronşiyal Tutulum (Olgu Sunumu)
Ayşe GÖZÜ, Nilgün KALAÇ, İlkay KOCA, Funda DEMİRAĞ, Esra ÖZAYDIN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR (OLGU SUNUMU)
Dilek ERNAM, Figen ATALAY, Şükran ATİKCAN, Adil Can GÜNGEN, Funda DEMİRAĞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Cerrahi Uyguladığımız Postentübasyon Trakea Stenozlu İki Olgu
Maruf ŞANLI, A. Feridun IŞIK, Bülent TUNÇÖZGÜR, Akın SARIMEHMETOĞLU, Levent ELBEYLİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Anafilaksi Tablosu ile Gelen Rüptüre Akciğer Hidatik Kist Olgusu
Özden TÜREL, Ahmet SOYSAL, Bedrettin YILDIZELİ, Mustafa YÜKSEL, Mustafa BAKIR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta