Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2011, Cilt 22, Sayı 3
Derleme
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Sistemik Etkileri
Evrim Eylem Akpınar
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Olguların Ebeveynlerinin Sigara Kullanma Durumları ve Hastalık İlişkisi
Songül Uygun, Peri Arbak, Taner Yavuz, Hakan Uzun, Ege Balbay, Naciye Karataş, Başak Topçu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Metastatik Akciğer Kanseri Tanılı 130 Olgunun Retrospektif Analizi
Dursun Tatar, Ceyda Anar, Sibel Yanıkoğlu Durmuş, Yasemin Özdoğan, Hüseyin Halilçolar
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Oksijen Flüktüasyon İndeksinin (OFİ) Tanı Değeri
Selma Fırat Güven, Ezgi Hacıkamiloğlu, Bülent Çiftçi, Tansu Ulukavak Çiftçi, Yurdanur Erdoğan
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Göğüs Travmalarında Cerrahi Yaklaşım: 36 olgunun değerlendirilmesi
Muharrem Çakmak, Erkan Akar, Menduh Oruç
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Mediastinal Kitleyi Taklit Eden Vertebranın Dev Hücreli Tümörü
Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Ertan Aydın, Yetkin Ağaçkıran, Sadi Kaya
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
ANCA-İlişkili Vaskülit: Olgu sunumu
Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Funda Karaduman, Ayşegül Karalezli, H. Canan Hasanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Postoperatif Akciğer Herniasyonu
Ali Çelik, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Erdal Yekeler, Nurettin Karaoğlanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta