Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2001, Cilt 12, Sayı 3
Derleme
Kronik Öksürük ve Nadir Görülen Pulmoner Sorunlar
A. Füsun KALPAKLIOĞLU
PDF | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler
İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Atalay METE, Ercan AKBULUT, Erhan TURGUT, Mehmet KABUKCU, Ömer BAYEZİD
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Sarkoidozlu Olgularda Bronkoalveoler Lavajdaki Hücre Subgrupları ile Ekshale Nitrik Oksit İlişkisi
Arzu ERTÜRK, Meral GÜLHAN, Sema ÖNCÜL CANBAKAN, Deniz ERBAŞ, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları
Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Füsun YILDIZ, Canan ŞENGÜL, Elif ÖZARI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında C ve E Vitaminlerinin Serum Düzeyleri
Ali ÖCAL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Şevket DERELİ, Güzin GÜLERÇE, Füsun ERCİYES
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
KOAH’lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Ali TUNÇ, Teyfik TURGUT, Mehmet Hamdi MUZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Tüberkülozunda Ultrasonografi Eşliğinde Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri
Selma FIRAT GÜVEN, Levent GÜVEN, Şeref ÖZKARA, Sinan ÇOPUR, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT)
Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Lenf Bezi Tüberkülozu
Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Sülün ERMETE, Hüseyin HALİLÇOLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plevral Efüzyonların Etyolojisinin Araştırılması
Mehmet ÜNLÜ, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA, Abdullah DOĞAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kist Hidatiği: 728 Olgunun Cerrahi Tedavi ve İzlemi
Akın Eraslan BALCI, Nesimi EREN, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Erdoğan CEBECİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri
Bülent KERİMOĞLU, Kanat ÖZIŞIK, Murat ERTÜRK, Altuğ KOŞAR, Selçuk KÖSE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Hipofarenks Tutulumlu Miliyer Tüberküloz Olgusu
Sibel ALPAR, Fethiye ÖKTEN, İmren MUTLU, Bahar KURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Bir Diş Sarımsak Aspirasyonu Sonucu Gelişen Akut Solunum Yetersizliği
Taner KARAKAŞ, Abdülhak MOTALİP, Levent TABAK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Romatoid Artrite Bağlı Plöropulmoner Tutuluma Bir Örnek: Romatoid Plevral Efüzyon (Bir Olgu Nedeniyle)
Filiz ÇİMEN, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Güngör DULKAR DURSUN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta