Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2009, Cilt 20, Sayı 2
Derleme
Huzursuz Bacak Sendromu ve Periyodik Ekstremite Hareketi Hastalığı
Selma Fırat Güven
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Eritropoietin Kullanımı ve İki Diyaliz Arası Kilo Artışının Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
M. Sait Yordam, Ezgi Özyılmaz, Aykut Başer, Muammer Yılmaz
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Bir Grup Akciğer Adenokarsinom Olgularının Değerlendirilmesi
Dilek Ernam, Figen Atalay, Funda Demirağ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Toraks Duvarı Primer Malign Tümörleri
Ülkü Yazıcı, Erkmen Gülhan, Ertan Aydın, Salih Topçu, İrfan Taştepe, Pınar Yaran, Sadi Kaya, Nurettin Karaoğlanoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Transtorasik Splenektomi
Göktürk Fındık, Seray Kalaycıoğlu, Funda Öztürk, Hasan Türüt, Erkmen Gülhan, İrfan Taştepe, Nurettin Karaoğlanoğlu, Sadi Kaya
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Romatoid Artrite Bağlı Plevral ve Perikardiyal Efüzyonlu Olgu
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Erol Şentürk, Gökhan Tireli, Volkan Altınkaya, Tülay Karakoç
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve SLE’de Akciğer Tutulumu: Birliktelik ve Tanı Güçlüğü
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Şölen Artantaş, Mehtap Aydın, Hakan Ertürk, Zeynep Özbalkan Aşlar
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Toraks Yerleşimli Castleman Hastalığında Tedavi ve Prognoz: 8 Olgunun Analizi
Göktürk Fındık, Seray Kalaycıoğlu, Koray Aydoğdu, Yetkin Ağaçkıran, Nurettin Karaoğlanoğlu, İrfan Taştepe, Sadi Kaya
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İleus ve Bronşiyal Obstrüksiyonla Seyreden Primer Akciğer Karsinomu
Ersin Günay, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Sema Canbakan, Ruhsar Ofluoğlu, Ebru Ünsal, Zafer Aktaş, Mehtap Aydın
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Alan Pulmoner Kist Hidatik Olgusu
İbrahim Onur Alıcı, Deniz Köksal, Hülya Bayız, Nihal Başay, Neslihan Mutluay, Esra Özaydın, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta