Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2008, Cilt 19, Sayı 2
Derleme
Bronşektazi Tedavisindeki Son Gelişmeler
Ruhsar OFLUOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Stabil Astımlı Hastalarda Atipik Solunum Yolu Patojenlerinin Antikor Seroprevalansı
Eylem AKPINAR, Figen ATALAY, Serdar AKPINAR, Şükran ATİKCAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi
Emel BULCUN, Mesut ARSLAN, Aydanur EKİCİ, Erol ŞENTÜRK, Mehmet Savaş EKİCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi
Ayşe Handan ÖZDEN, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Deniz KÖKSAL, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
CHURG-STRAUSS SENDROMU VE MONTELUKAST: BİR OLGU SUNUMU
Savaş ÖZSU, Funda ÖZTUNA, Şafak ERSÖZ, Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tüberkülozla Karışan Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu
Nazire UÇAR, Sibel ALPAR, Ömür AYDIN, Özlem KAR KURT, Kurtuluş AKSU, Yetkin AĞAÇKIRAN, Bahar KURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tekrarlayan Solunum Yolu İnfeksiyonu ve Sarı Tırnak Sendromu
Sibel ŞAHBAZ, Ayşe YILMAZ, Serpil ÖCAL, Engin SEZER, Yeliz AKTÜRK, Hüsamettin SAZLIDERE
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Median Sternotomi Sırasında Tespit Edilen Sternum Tüberkülozu (Olgu Sunumu)
Ersin GÜNAY, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ruhsar OFLUOĞLU, Ebru YILMAZOĞLU ÜNSAL, Funda DEMİRAĞ, Nermin ÇAPAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta