Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2000, Cilt 11, Sayı 4
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi
Bülent TUTLUOĞLU, Sibel ATIŞ, Cengiz ÖZGE, Banu SALEPÇİ, Yaşar YILMAZKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pnömoni Gelişen Tüm KOAH’lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir?
Abdurrahman ŞENYİĞİT, Hasan BAYRAM, Emir ASAN, Hasan NAZAROĞLU, Füsun TOPÇU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Transkarinal İğne Aspirasyonunun Akciğer Kanserinin Tanı ve Evrelendirilmesine Katkısı
Nihal BAŞAY, Hülya BAYIZ, A. Berna DURSUN, Ruhsar OFLUOĞLU, Funda DEMİRAĞ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserlerinde Brakiterapi Uygulaması
Binnaz ÇELEBİOĞLU, Özlem URAL GÜRKAN, Uğur GÖNÜLLÜ, İsmail SAVAŞ, Tuba ATAKUL, Cengiz KURTMAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Hastalıklarında Skalen ve Supraklavikuler Lenf Bezlerinin Ultrasonografik İncelenmesi
İbrahim KILIÇ, Z. Müjgan GÜLER, A. Berna DURSUN, Kemal ALKAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (58 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi)
A. ERTÜRK, M. GÜLHAN, N. ÇAPAN, M. ARUL, B. KURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Diazepam ve Midazolam Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması
Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Travmatik Diyafragma Rüptürleri: 20 Yıllık Deneyim
Mehmet BİLGİN, Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA, Leyla HASDIRAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
AGHH’de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları
Gülnaz ÇOBAN, Behiye AKKALYONCU, Tuğrul ŞİPİT, Bahadır BERKTAŞ, Berna DURSUN, Ayşe GÖZÜ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Rifampisin ile Rifabutin Arasındaki Çapraz Direnç
Lütfiye ERKAN, Tuğrul ŞİPİT, Behiye AKKALYONCU, Ayşe GÖZÜ, Dilek ERNAM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
164 Tüberküloz Plörezili Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Bahar BERBEROĞLU ULUBAŞ, Aynur Güngör MUTLU, Fethiye ÖKTEN, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Nörofibromatozis ve İntratorasik Nörofibroma: Olgu Sunumu
Fethiye ÖKTEN, Şükran ATİKCAN, Aydın YILMAZ, M. Erkan BALKAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pulmoner Amibiazis: Bir Olgu Sunumu
Selma FIRAT GÜVEN, Levent GÜVEN, A. Berna DURSUN, Nurhan SARIOĞLU, Hatice DÖRTOK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Caplan Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle
Döndü GÜNEYLİOĞLU, Ateş BARAN, Birol BAYRAMGÜRLER, Sülhattin ARSLAN, T. Bahadır ÜSKÜL, Çağla UYANUSTA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pulse Steroid Tedavisinin Langerhans Hücreli Histiositozis Olgusundaki Etkinliği
Şule AKÇAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Ali ARICAN, Beyhan DEMİRHAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Wegener Granülomatozisi: Bir Olgu Nedeniyle
Hülya BAYIZ, Nevin TACİ, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Mikozis Fungoides ile Birlikte Görülen Akciğer Epidermoid Kanserli Bir Olgu
Bahar ULUBAŞ, Sema ÖNCÜL CANBAKAN, Funda DEMİRAĞ, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta