Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2000, Cilt 11, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Astmalı Hastalarda Psikolojik Semptomların Değerlendirilmesi Gerekli midir?
Mehmet ÜNLÜ, Mustafa AYGÜNDÜZ, Abdurrahman ACAR, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA, Okan İSTANBULLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Diyarbakır Sümerbank Halı ve İplik Fabrikalarında Çalışan İşçilerin Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi
Melikşah ERTEM, Ersen İLÇİN, Mustafa KELLE, Füsun TOPÇU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Toplum Kökenli Pnömoni Olgularımızda M. pneumoniae, C. pneumoniae ve L. pneumophilia Sıklığı
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Sedat KAYGUSUZ, Funda ÖZTUNA, Zeki YILDIRIM, İftihar KÖKSAL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Emboli Olgularında Tanı
Figen KADAKAL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Füsun SOYSAL, Ali TEKİN, Veysel YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Balgam Kültüründe Streptococcus pneumoniae Üreyen Hastalarda Penisilin Direnci ve Duyarlı Olanların Tedaviye Cevabı
Dilek SAKA, Bahar BERBEROĞLU ULUBAŞ, Sibel ALPAR, Aynur GÜNGÖR MUTLU, Melike ATASEVER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması
Leyla SAĞLAM, Hasan KAYNAR, Metin GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyinin Sigara İçimi ile İlişkisi
Ahmet Selim YURDAKUL, Sema CANBAKAN, Fatih NADİRLER, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’nden İstenen Göğüs Hastalıkları Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Nazire UÇAR, Sibel ALPAR, Aynur GÜNGÖR MUTLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Transtorasik İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız
Birol BAYRAMGÜRLER, Adnan YILMAZ, Sulhattin ARSLAN, Döndü YILMAZ, Ebru SULU, Ferda AKSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma)
Ali Kemal UZUNLAR, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Gökhan KIRBAŞ, Mehmet YALDIZ, Fahri YILMAZ, Adem ARSLAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Vinorelbin-Sisplatin Kemoterapisi
Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY, Tuncer A. HATİPOĞLU, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Kolesterol ve Lipoprotein Bozuklukları
Gürkan ERTUĞRUL, Sabri KALENCİ, Dilek KALENCİ, Gültekin TİBET
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Son Beş Yılda Kliniğimizde Deri Tüberkülozlarının Durumu
Serap ÖZTÜRKCAN, Fatma ÖZEL, Saniye TOPÇU, Mehmet MARUFİHAH
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Elazığ Verem Savaş Dispanseri’nde 1997 ve 1998 Yıllarında İzlenen 272 Tüberkülozlu Olgunun Değerlendirilmesi
Figen DEVECİ, M. Hamdi MUZ, Hayri KIRAÇ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Malignite Ön Tanısı ile Opere Edilen ve Kazeifiye Granülomatöz Reaksiyon Saptanan Olgular
Meral DİNÇ, Işın PAK, Necla SONGÜR, Soykan DİNÇ, Şeref ÖZKARA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Larinks Tüberkülozu Olgularımız
Dursun TATAR, Kadri ÇIRAK, Gürkan ERTUĞRUL, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ali Galip YENER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Bronşiyal Mukoepidermoid Tümör (Olgu Sunumu)
Ufuk ÇAĞIRICI, Canan KAYALAR, Hakan POSACIOĞLU, Ali VERAL, Recep SAVAŞ, Tülin AYSAN, Önol BİLKAY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğerin İnflamatuvar Psödotümörleri (3 Olgu Nedeniyle)
Adnan YILMAZ, Birol BAYRAMGÜRLER, Aynur YILMAZ, İlknur DİLEK, Müyesser ERTUĞRUL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kaviter Radyolojik Görünümlü Akciğer Müsinözbronkoalveoler Karsinomlu Bir Olgu
Serdar AKPINAR, Bahar ULUBAŞ, Sadi KAYA, Gülüşan ERGÜL, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Primer Siliyer Diskinezi (Bir Olgu Nedeniyle)
Pınar S. YILDIZ, Uğur ÇIKRIKÇIOĞLU, Figen KADAKAL, Selma YILMAZER, Sema BOLKENT, Veysel YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta