Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2007, Cilt 18, Sayı 2
Derleme
Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)
Şeref ÖZKARA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri
Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri'ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri
Fahrettin TALAY, Şenol KÜMBETLİ, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sedat ALTIN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG'nin Rolü Nedir?
Hilal GÜNAL SAZAK, Ali ALAGÖZ, Ergül ULUÇİNAR, Eser ŞAVKILIOĞLU, Nihal AKAR BAYRAM
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Nekrotizan Sarkoid Granülomu Olgusu
Ayşenaz ÖZCAN, Funda DEMİRAĞ, Fethiye ÖKTEN, Cebrail ŞİMŞEK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olguda Gelişen Akut Solunum Yetmezliği
Mehtap TUNÇ, Fatma ULUS, Bülent KARLILAR, Tuğrul ŞİPİT, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Mounier-Kuhn Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Bülent ÇİFTÇİ, Aydın YILMAZ, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Ülkü YILMAZ TURAY, Pınar ERGÜN, İrfan TAŞTEPE, SŞ Erkmen GÜLHAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Normal Akciğer Grafisi Olan 21 Yaşındaki Bir Olguda Solunum Yetmezliği
Tanseli E. GÖNLÜGÜR, Uğur GÖNLÜGÜR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta