Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2000, Cilt 11, Sayı 3
Derleme
Yeni Bir İnfeksiyon Belirteci Olarak Prokalsitonin ve Solunum Hastalıklarındaki Önemi
Gamze TÜRKER, Öner Abidin BALBAY
PDF | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Orta ve Ağır KOAH Tedavisinde Salmeterolün Yeri
Hakan GÜNEN, Feridun KOŞAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH’lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler
Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Ayten FİLİZ, Öner DİKENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Kronik Öksürük ile Üst Hava Yolu Aşırı Duyarlılığı Arasındaki İlişki
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Elif KURU, Gönül AYDIN, Şule AKÇAY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki
Sibel ATIŞ, Candan ÖZTÜRK, Mukadder ÇALIKOĞLU, Nuran DELİALİOĞLU, Minür TÜMKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Mesleki Astım (Mediko-Legal Yönden 47 Olgunun Retrospektif Olarak İrdelenmesi)
İbrahim AKKURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri
Alev ATASEVER, Feza BACAKOĞLU, Gökhan KESER, Mustafa ÖZHAN, Oğuz KILINÇ, Eyüp Sabri UÇAN, Eker DOĞANAVŞARGİL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserlerinde Koagülasyon/Fibrinolizis; Hücre Tipi ve Evrelerle İlişkisi
Nesrin ERTEĞİ AYDIN, Bahar ULUBAŞ, Muhit ÖZCAN, Klara DALVA, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Malign ve Benign Plevral Effüzyonların Ayrımında Kromozom Analizi: Sitogenetik Bir Çalışma
Metin GÖRGÜNER, Sıtkı ÖZTAŞ, İlknur GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tüberküloz Plörezili 108 Olgunun Analizi
Emir ASAN, Abdurrahman ŞENYİĞİT, Füsun TOPÇU, Gökhan KIRBAŞ Mehmet COŞKUNSEL, Tuncer ÖZEKİNCİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci
Sefa Levent ÖZŞAHİN, Özgür KARACAN, Remziye EL, Zuhal GÜLLÜ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız
Nilgün TAVUSBAY, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Güzin GÜLERÇE, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Aktif Akciğer Tüberkülozunda Bir Tanısal Belirteç Olarak Prokalsitoninin Yeri
Ömer A. BALBAY, Gamze TÜRKER, Haluk C. ÇALIŞIR, Ali ŞENGÜL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Menapoz Sonrası Dönemde Teşhis Edilen Pulmoner Lenfanjioleyomiyomatozis
Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Remziye EL, Dilek YILMAZBAYHAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Yağ Embolisi Sendromu: Beş Olgunun Analizi
F. Sema OYMAK, Muhammed GÜVEN, Mehmet BİLGİN, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, Mustafa ÖZESMİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Cilt Lezyonlarıyla Seyreden Dört Sarkoidoz Olgusu
Bahar ULUBAŞ, Ayşegül KARALEZLİ, Göngör DURSUN, Yılmaz BAŞER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Entübasyon Sonrası Trakeal Stenoz: Bir Olgu Nedeniyle
Mehmet BİLGİN, Cemal KAHRAMAN, Fahri OĞUZKAYA, Yiğit AKÇALI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta