Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2004, Cilt 15, Sayı 1
Editörden
Editörden

Tam Metin | PDF | Editöre E-Posta
Derleme
Hava Kirliliğinin Akciğer Etkileri
Zeynep TOPU, Numan NUMANOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması
Haşim BOYACI, Leyla YÜCESOY, Füsun YILDIZ, Ahmet ILGAZLI, İlknur BAŞYİĞİT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme
Pınar ERGÜN, Duyşen ORAN, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Atalay ÇAĞLAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Levent Cem MUTLU, Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Gazi GÜLBAŞ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Malign Plevral Efüzyonlarda Tüp Torakostomi ile Talk Plöredez Uygulaması
Soner GÜRSOY, Ozan USLUER, Sadık YALDIZ, Serkan YAZGAN, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Süperior Sulkus Tümörleri; 46 Olgunun Retrospektif Analizi
Ufuk YILMAZ, Gülru POLAT, Taci ERDEM, Gülay UTKANER
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Doksanbeş Erişkin Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu
Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Ayşe ÖZGÜ, Ali AKGÜNER, Savaş ÖZGÜVEN, Vildan AVKAN OĞUZ, Rıza ÇAKMAK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Antifosfolipid Antikor Sendromu
Levent Cem MUTLU, Gamze TÜRKER, Gazi GÜLBAŞ, Zeki YILDIRIM, İsmet AYDOĞDU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Alveoler Hemoraji ve Pulmoner Emboli ile Seyreden Bir Antifosfolipid Antikor Sendromu
Feza UĞURMAN, Behiye AKKALYONCU, Ayşe GÖZÜ, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Dicle YILMAZ, Belgin SAMURKAŞOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Bronkoözefageal Fistül Gelişen Akciğer Skuamöz ve Küçük Hücreli Karsinomlu İki Olgu
Neslihan İLHAN MUTLUAY, Jale YAĞIZ, Bengü ÖZKAN BAKDIK, Nihal BAŞAY, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Sağ Alt Lobda Lokalize İntralober Pulmoner Sekestrasyon Olgusu
Mehmet SIRMALI, Ertan AYDIN, Yetkin AĞAÇKIRAN, H. Vefa ALOĞLU, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta