Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2004, Cilt 15, Sayı 3
Derleme
Primer Pulmoner Hipertansiyon ile İlgili Faktörler ve Klinik Bulgular
Duygu ÖZOL, Ertürk ERDİNÇ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Esra KUNT UZASLAN, Funda COŞKUN, Melek ATABEY, Erkan RODOPLU, Özlem ÖZKUBAT, Nihat ÖZYARDIMCI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sibel ALPAR, Nazire UÇAR, Yetkin AĞAÇKIRAN, A. Berna DURSUN, Selma FIRAT GÜVEN, Durdu SERTKAYA, Bahar KURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması
Refik ÜLKÜ, Şevval EREN, Serdar ONAT, Cemal ÖZÇELİK, M. Nesimi EREN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi
Fatma ULUS, Mehtap TUNÇ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Multipl İntrakranial Tüberkülomlar (Üç Olgu Nedeniyle)
Z. Müjgan GÜLER, A. Berna DURSUN, Ömür AYDIN, Aydın YILMAZ, Pervin KULİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu
Tülay BAKIRCI, Nilgün KALAÇ, Ebru Eylem TANSEL PÜTÜN, Ayşe S. TURGUT, H. Canan HASANOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Bronşiyal Yayılım Gösteren Pulmoner Hidatik Kist Olgusu
Mehmet SIRMALI, Ertan AYDIN, Ülkü YAZICI, Ömür AYDIN, Göktürk FINDIK, Sadi KAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta