Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2005, Cilt 16, Sayı 2
Derleme
Sarkoidoz ve Tüberküloz: Benzerlikler, Farklılıklar, Sarkoidoz Etyolojisinde Mikobakterilerin Rolü
Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları
Fahrettin TALAY, Sedat ALTIN, Erdoğan ÇETİNKAYA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi
Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Mine ÖNAL, Cebrail ŞİMŞEK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Tüberkülozlu Hastalarda Kaygı Durumu Değerlendirilmesi
Duygu ÖZOL, Orhan Murat KOÇAK, İpek COŞKUNOL, Ayten EGEMEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Bir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Üriner Sistem Tüberkülozu
Duyşen ORAN, Deniz KÖKSAL, Yasin KOCAMAN, Nermin ÇAPAN, Şeref ÖZKARA
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Pnömoni Nedeniyle Akut Respiratuar Distres Sendromu Gelişen Üç Olgu
Mehtap TUNÇ, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Tuğrul ŞİPİT, Eser ŞAVKILIOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı ile Tam Yanıt Elde Edilen İleri Evre Malign Timoma Olgusu
Metin ÖZKAN, Mustafa ALTINBAŞ, Ramazan COŞKUN, Serdar SOYUER, Fahri OĞUZKAYA, Mehmet BİLGİN, Özlem CANÖZ, Ertuğrul MAVİLİ, F. Sema OYMAK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Nazire UÇAR, A. Berna DURSUN, Sibel ALPAR, Tuba KARAKAYA, Bahar KURT
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta