Diğer Sayılar: Önceki | Sonraki
2002, Cilt 13, Sayı 1
Derleme
Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon
Figen DEVECİ, S. Erhan DEVECİ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonunun Astımdaki Rolü
Ergin AYAŞLIOĞLU, Arzu ERTÜRK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pulmoner Emboli Olgularında Tedavi ve Yaklaşım
Erden Erol ÜNLÜER, Arzu DENİZBAŞI
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Orijinal Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi
Feza BACAKOĞLU, Alev ATASEVER, Yeşer KARACA, Cemil GÜRGÜN, Mustafa ÖZHAN, Tijen ÖZACAR
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Oksijen Konsantratörü Reçete Edilmesi ve Kullanımındaki Hatalar
Gamze TÜRKER, Özkan KIZKIN, Süleyman S. HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi
Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Murat ACAT, Tuncay GÜLER, Veysel YILMAZ
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Akciğer Kanseri Tanısında İndükte Balgam ile Spontan Balgamın Karşılaştırılması
Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev ATASEVER, Özden ÖZ ERSOY, Feza BACAKOĞLU, Ali VERAL
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Fiberoptik Bronkoskopi Premedikasyonunda Kullanılan Morfin ve Diazepamın Kardiyopulmoner Etkilerinin Karşılaştırılması
M. Bahadır BERKTAŞ, Nihal BAŞAY, Hülya BAYIZ, Neslihan İlhan MUTLUAY, Ayşe H. ÖZDEN, Mine BERKOĞLU
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri
Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Pektus Ekskavatumda Geniş Metalik Substernal Bar Kullanımının İyileşmeye Etkisi
Bülent KERİMOĞLU, Selçuk KÖSE, Kanat ÖZIŞIK, Altuğ KOŞAR, Murat ERTÜRK
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Editöre E-Posta
Olgu Sunumu
Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu
Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Fenitoin ile Birlikte Antitüberküloz Tedavi Sonucu Gelişen Fetal Hepatit
Naime TAŞDÖĞEN, Atike DEMİR, Aygün ÖZTOP, Emel ÇELİKTEN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
Mediastinal Enterik Kist: Olgu Sunumu
Tamer ALTINOK, Salih TOPÇU, İ. Cüneyt KURUL, Ülkü YAZICI, Neslihan ULAŞAN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta
İnterlober Fissürde Hamartom Olgusu
Refik ÜLKÜ, Şevval EREN, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Nesimi EREN
Özet | English | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta