2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar)
59 makale bulundu.
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapiye Yanıtın Değerlendirilmesinde CYFRA 21.1 Tümör Belirleyicisinin Rolü
       Murat BAŞ1, Beytiye BAŞ2, Münir TELATAR2, Orhan DEĞER3, Tevfik ÖZLÜ4, Aydın YAVUZ5
 • Endobronşiyal Leyomiyosarkom Metastazı Olgusu
       Zeynep ÖCAL1, Banu SALEPÇİ1, Gülşen SARAÇ1, Nesrin KIRAL1, Pınar TUZLALI2, Benan ÇAĞLAYAN1
 • İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Vinorelbin-Sisplatin Kemoterapisi
       Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY, Tuncer A. HATİPOĞLU, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Kolesterol ve Lipoprotein Bozuklukları
       Gürkan ERTUĞRUL1, Sabri KALENCİ1, Dilek KALENCİ2, Gültekin TİBET1
 • Akciğer Kanserlerinde Koagülasyon/Fibrinolizis; Hücre Tipi ve Evrelerle İlişkisi
       Nesrin ERTEĞİ AYDIN1, Bahar ULUBAŞ2, Muhit ÖZCAN3, Klara DALVA4, Yılmaz BAŞER2
 • Pnömoni Gelişen Tüm KOAH’lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir?
       Abdurrahman ŞENYİĞİT1, Hasan BAYRAM1, Emir ASAN1, Hasan NAZAROĞLU2, Füsun TOPÇU1
 • Transkarinal İğne Aspirasyonunun Akciğer Kanserinin Tanı ve Evrelendirilmesine Katkısı
       Nihal BAŞAY1, Hülya BAYIZ1, A. Berna DURSUN1, Ruhsar OFLUOĞLU1, Funda DEMİRAĞ2, Mine BERKOĞLU1
 • Akciğer Kanserlerinde Brakiterapi Uygulaması
       Binnaz ÇELEBİOĞLU2, Özlem URAL GÜRKAN1, Uğur GÖNÜLLÜ1, İsmail SAVAŞ1, Tuba ATAKUL2, Cengiz KURTMAN2
 • Mikozis Fungoides ile Birlikte Görülen Akciğer Epidermoid Kanserli Bir Olgu
       Bahar ULUBAŞ1, Sema ÖNCÜL CANBAKAN1, Funda DEMİRAĞ2, Yılmaz BAŞER1
 • Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları
       Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle)
       Filiz ÇİMEN, Sema CANBAKAN, Atilla PELİT, Gülüşan ERGÜN, Yılmaz BAŞER
 • Kalsifiye Akciğer Karsinomu (Bir Olgu Nedeniyle)
       Duygu ÖZOL, Tülin AYSAN
 • Akciğer Kanseri Tanısında İndükte Balgam ile Spontan Balgamın Karşılaştırılması
       Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU1, Alev ATASEVER1, Özden ÖZ ERSOY2, Feza BACAKOĞLU1, Ali VERAL2
 • İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi
       Ülkü YILMAZ TURAY1, Çiğdem BİBER1, Pınar ERGÜN1, Ayşe AYAZ1, İhsan Atila KEYF1, Yurdanur ERDOĞAN1, Atalay ÇAĞLAR2
 • Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi
       Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ezgi ÖZYILMAZ, Handan İNÖNÜ, Nermin ÇAPAN
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
       Tuğba GÖKTALAY1, Meral AKIN1, Ömer AYDEMİR2
 • Soliter Pulmoner Nodül
       Hilal ALTINÖZ, Özhan KULA
 • Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi)
       M. Bahadır BERKTAŞ, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY, Tarkan ÖZDEMİR, Mine BERKOĞLU
 • Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri
       Ali KÖMÜRCÜOĞLU1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Aylin KONYA1, Hakan EDİBOĞLU2, Gülay UTKANER1, Emel ÇELİKTEN1, Gültekin TİBET1
 • İkinci Primer Akciğer Kanserleri
       Ferhan ÖZŞEKER, Sevinç BİLGİN, Ateş BARAN, İlknur DİLEK, Ümmühan BAYRAM, Esen AKKAYA
 • Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi)
       Dursun TATAR, Özlem BERKTAŞ, Ebru Y. GÜNEŞ, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum “Human” Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri
       Feza UĞURMAN, Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Sait YORDAM, Belgin SAMURKAŞOĞLU
 • Bronkoözefageal Fistül Gelişen Akciğer Skuamöz ve Küçük Hücreli Karsinomlu İki Olgu
       Neslihan İLHAN MUTLUAY, Jale YAĞIZ, Bengü ÖZKAN BAKDIK, Nihal BAŞAY, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
 • Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi
       Güler KARAAĞAÇ1, Nesrin SARIMAN1, Ender LEVENT1, Selçuk ŞİMŞEK2, Şefik GÜNEY3, Yalçın KARAKOCA1
 • Akciğerin Skuamöz Hücreli Karsinomunun Meme Cildine Metastazı: Olgu Sunumu
       Hilal ERMİŞ1, Hacer HALTAŞ2, Zeki YILDIRIM1, Mehmet Naci EDALI2
 • Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
       Sibel ALPAR1, Nazire UÇAR1, Yetkin AĞAÇKIRAN2, A. Berna DURSUN1, Selma FIRAT GÜVEN1, Durdu SERTKAYA3, Bahar KURT1
 • Plevral Efüzyonun Ayırıcı Tanısında “Vasküler Endotelyal ‘Growth’ Faktör”ün Tanısal Değeri
       Tülay BAKIRCI1, Sibel ALPAR1, Nazire UÇAR1, Ayşe Sibel TURGUT1, Berna DURSUN1, Durdu SERTKAYA2, Bahar KURT1
 • Senkron Akciğer Kanserli Üç Olgu
       Nesrin KIRAL1, Banu SALEPÇİ1, Benan ÇAĞLAYAN1, Taflan SALEPÇİ2, Tamer OKAY3, Muharrem ÇELİK3
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle
       Handan İNÖNÜ1, Özlem SELÇUK SÖNMEZ1, Güngör DULKAR1, Esra ÖZAYDIN2, Filiz KARAARSLAN3
 • İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi
       Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Mine ÖNAL, Cebrail ŞİMŞEK
 • Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi
       Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN
 • Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)
       Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL
 • Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi
       Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM
 • Metastatik Pulmoner Leyomiyosarkom: Olgu Sunumu
       Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Duygu ÜNALMIŞ, Gülcan ÜRPEK, Nur YÜCEL, Gültekin TİBET
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedaviler
       Meral GÜLHAN
 • İnguinal Lenf Bezi ve Cilt Metastazı (Carcinoma Erysipelatoides) ile Seyreden Akciğer Kanseri (Olgu Sunumu)
       Ahmet Emin ERBAYCU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ, Seyit MAKİ
 • Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Gecikmesi
       Tarkan ÖZDEMİR, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri
       Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN
 • Akciğer Kanseri Tanısı Hastaya Söylenmeli mi? (Anket Çalışması)
       Nazire UÇAR, Funda YARDIM AKSU, Sibel ALPAR, Selma FIRAT GÜVEN, Osman ÖRSEL, Bahar KURT
 • Akciğer Epidermoid Kanserli Bir Olguda Maksiller ve Etmoid Kemik Metastazı
       Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Hülya BAYİZ, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU
 • Duodenuma Metastaz Yapan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgusu
       Nihal BAŞAY1, Hülya BAYİZ1, Hülya ÇELENK ERGÜDEN1, Neslihan MUTLUAY1, Deniz KÖKSAL1, Bahadır BERKTAŞ1, Mehtap AYDIN2, Mine BERKOĞLU1
 • Paragangliomada Geç Pulmoner Metastaz
       Atila TÜRKYILMAZ1, Ziya Kurban YURT1, Muhammed ÇALIK2, Atilla EROĞLU1
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi
       Ayşe Handan ÖZDEN, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Deniz KÖKSAL, Mine BERKOĞLU
 • Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Serum Syndecan-1 Düzeyi
       Özkan Yetkin1, İbrahin Tek2, Gülay Yetkin3, Meryem Iraz3
 • İleus ve Bronşiyal Obstrüksiyonla Seyreden Primer Akciğer Karsinomu
       Ersin Günay1, Arzu Ertürk1, Nermin Çapan1, Sema Canbakan1, Ruhsar Ofluoğlu1, Ebru Ünsal1, Zafer Aktaş1, Mehtap Aydın2
 • Akciğer Kanserinde Kemik Metastazı ve Serum IL-6 Düzeyi Arasındaki İlişki
       Dicle Yılmaz Kaymaz1, Behiye Akkalyoncu1, Feza Uğurman1, Ufuk Önde2, Belgin Samurkaşoğlu1, Ayşe Gözü1, Gülnur Önde Üçoluk1
 • Miliyer Mezotelyoma: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Dilek Ernam1, A.İhsan Keyf1, Ebru Çakır2, Nilgün Demirci1, Ayşenaz Özcan1, Cebrail Şimşek1
 • Bronkoskopi ile Tanı Konulan Renal Hücreli Karsinom Olgusu
       Sibel Alpar1, Mine Önal1, Suna Teberik1, Mehtap Aydın2, Şükran Atikcan1, Mihriban Öğretensoy1
 • Akciğer Kanserinde Chlamydia pneumoniae Seropozitifliği İnsidansı
       Utku Tapan1, Ahmet Emin Erbaycu1, Can Biçmen2, Fevziye Tuksavul1, Salih Zeki Güçlü1
 • Akciğer Kanserinin İlk Bulgusu Olarak Mandibular Gingiva Metastazı
       Ahmet E. Erbaycu1, Arman Afrashi2, Nuran Katgı1, Nur Yücel3, Serkan Menekşe4, Fevziye Tuksavul1, Salih Z. Güçlü1
 • Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon
       Nevin Taci Hoca, Ersin Günay, Zafer Aktaş
 • Endobronşiyal Metastaz Yapan Serviks Nöroendokrin Karsinomu
       Savaş Özsu1, Yılmaz Bülbül1, Ümit Çobanoğlu2, Halit Çınarka4, Funda Öztuna1, Mesut A Ünsal3, Tevfik Özlü1
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Tümör Bulunmayan Bronşiyal Biyopsi Örneklerinde Helicobacter pylori Varlığı
       Erhan Tabakoğlu1, Şemsi Altaner2, Gündeniz Altıay1, Osman N. Hatipoğlu1, Ebru Çakır Edis1
 • Metastatik Akciğer Kanseri Tanılı 130 Olgunun Retrospektif Analizi
       Dursun Tatar, Ceyda Anar, Sibel Yanıkoğlu Durmuş, Yasemin Özdoğan, Hüseyin Halilçolar
 • Akciğer ve Plevra Metastazı ile Seyreden Nadir Bir Ön Mediasten Kitlesi
       Berna Akıncı Özyürek1, İhsan Atila Keyf1, Özlem Sönmez1, Fethiye Ökten1, Eda Kök1, Selim Şakir Erkmen Gülhan2, Funda Demirağ3
 • Ortalama Trombosit Hacmi: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Evre ve Venöz Trombozla İlişkili midir?
       Deniz Köksal1, Fatih Seğmen1, Adem Koyuncu1, Melike Atasever2, Mine Berkoğlu1
 • Fleksibl Bronkoskopla Yapılan Kriyorekanalizasyon ile Dev Tümör Dokusunun Çıkarılması
       Nevin Taci Hoca1, Zafer Aktaş1, Ersin Günay2, Tuğrul Şipit1, Bahar Kurt3
 • Benign Ve Malign Akciğer Hastalıklarının Ayrımında Serum Ve Bronkoalveoler Lavaj M2 Tipi Pirüvat Kinaz Ölçümünün Katkısı
       Bilge Salık, Ahmet Emin Erbaycu, Fevziye Tuksavul, Salih Zeki Güçlü, Ayriz Gündüz
 • Atipik Tüberküloz-Mycobacterium Szulgai ve Akciğer Kanseri
       Filiz Çimen, Dilek Saka, Sibel Alpar, Mine Önal, İbrahim Onur Alıcı, Derya Özaydın, Ebru Ünsal, Şükran Atikcan
 •