2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar)
25 makale bulundu.
 • Eksudatif Plörezilerde Plevral Sıvı Adenozin Deaminaz (ADA) Aktivitesi ve Lenfosit/ Nötrofil Oranının Birlikte Kullanılmasının Ayırıcı Tanıdaki Değeri
       Mukadder YURDAKUL1, Ayşe GÖZÜ2, Haşim BOYACI3, Tuğrul ŞİPİT2, Feza UĞURMAN2, Belgin SAMURKAŞOĞLU2
 • Postural Değişikliklerin Plevral Sıvılarda Light Kriterleri ve Albümin Gradienti Üzerine Etkisi
       Feza UĞURMAN1, Metin TAHHAN1, Nurcihan ARSLANTAŞ2, Gülnur ÖNDE1, Belgin SAMURKAŞOĞLU1
 • Malign ve Benign Plevral Effüzyonların Ayrımında Kromozom Analizi: Sitogenetik Bir Çalışma
       Metin GÖRGÜNER1, Sıtkı ÖZTAŞ2, İlknur GÖRGÜNER3, Arzu MİRİCİ1
 • Transuda-Eksuda Ayrımında Plevral Sıvı Kolinesteraz Düzeyinin Tanısal Değeri
       Nilüfer ALTUĞ1, Sibel ALPAR1, Kurtuluş YILMAZ2, Müjgan GÜLER1, Gülden BİLGİN1
 • Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri
       Nesrin BİLGİÇLİ1, Ali BORAZAN2, Oktay İMECİK1
 • Plevral Efüzyonların Etyolojisinin Araştırılması
       Mehmet ÜNLÜ1, Ünal ŞAHİN2, Ahmet AKKAYA2, Abdullah DOĞAN3
 • Romatoid Artrite Bağlı Plöropulmoner Tutuluma Bir Örnek: Romatoid Plevral Efüzyon (Bir Olgu Nedeniyle)
       Filiz ÇİMEN, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Güngör DULKAR DURSUN
 • Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)
       Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN
 • Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri
       Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Plevral Efüzyonun Elektrokardiyografi (EKG) Üzerine Etkileri
       Hakan GÜNEN1, Özkan KIZKIN1, Özgür DEMİR2, Osman AKDEMİR3, Gamze TÜRKER1
 • Plevral Sıvı ve Serumda β2-Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri
       Hasan ÖLMEZ1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Füsun ERCİYES2
 • Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum “Human” Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri
       Feza UĞURMAN, Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE ÜÇOLUK, Sait YORDAM, Belgin SAMURKAŞOĞLU
 • Malign Plevral Efüzyonlarda Tüp Torakostomi ile Talk Plöredez Uygulaması
       Soner GÜRSOY, Ozan USLUER, Sadık YALDIZ, Serkan YAZGAN, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK
 • Plevral Efüzyonun Ayırıcı Tanısında “Vasküler Endotelyal ‘Growth’ Faktör”ün Tanısal Değeri
       Tülay BAKIRCI1, Sibel ALPAR1, Nazire UÇAR1, Ayşe Sibel TURGUT1, Berna DURSUN1, Durdu SERTKAYA2, Bahar KURT1
 • Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Plevral Efüzyonda Plevral Adenozin Deaminaz (pADA), Serum Adenozin Deaminaz (sADA) ve Plevra/Serum Adenozin Deaminaz (p/s ADA) Oranının Tanı Değeri
       Figen ATALAY1, Dilek ERNAM1, H. Canan HASANOĞLU2
 • Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi
       Merve Gülce BAYRAK, Levent ERKAN, Oğuz UZUN, Serhat FINDIK, Atilla Güven ATICI, Şevket ÖZKAYA
 • Çocukluk Çağı Komplike Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemlerde Konservatif Cerrahi Yaklaşım
       Tamer ALTINOK1, Salih TOPÇU2, Ertan AYDIN1, Cüneyt KURUL3, Ülkü YAZICI1, Erkmen GÜLHAN1, Sadi KAYA1
 • Sadece Göğüs Ağrısı ile Karakterize Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
       Emine TOSUN1, Serkan TOPALOĞLU2, Behiye AKKALYONCU3, Oya YANIK4
 • Nadir Görülen Bir Psödoşilotoraks Olgusu
       Aygül GÜZEL, Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Banu KÜÇÜK, Veysel YILMAZ
 • Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastalarda Plevral Sıvı IL-8 Düzeyinin Tanı Değeri
       Şenay ÇAĞLAR1, Ülkü YILMAZ TURAY1, Pınar ERGÜN1, Çiğdem BİBER1, Müge AYDOĞDU1, Yurdanur ERDOĞAN1, Atalay ÇAĞLAR2
 • Plevral Efüzyon ve Perikardit ile Seyreden Akut Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu
       Çiğdem BİBER, Yurdanur ERDOĞAN, Pınar ERGÜN, Ülkü YILMAZ TURAY, İlkay KOCA
 • Malign Plevral Mezotelyoma ve Pulmoner Adenokarsinomda Biyokimyasal Parametreler
       Dilek Ernam1, Figen Atalay2, Özgül Kaplan1
 • Romatoid Artrite Bağlı Plevral ve Perikardiyal Efüzyonlu Olgu
       Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Erol Şentürk, Gökhan Tireli, Volkan Altınkaya, Tülay Karakoç
 • Transüda-Eksüda Ayrımında Serum ve Plevral Sıvı Beyin Natriüretik Peptid Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Nalan Ogan1, Berna Gebeşoğlu Erden2, Belgin Samurkaşoğlu2, Feza Uğurman2, Ayşe Gözü2
 • İki Olgu Nedeniyle Plevral Tutulum Gösteren Romatoid Artrit
       Yelda Varol, Nimet Aksel, İsmail Kayaalp, Mehmet Ünlü, Ayşe Özsöz, Salih Zeki Güçlü, Ali Galip Yener, Nur Yücel
 •