2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar)
80 makale bulundu.
 • Eksudatif Plörezilerde Plevral Sıvı Adenozin Deaminaz (ADA) Aktivitesi ve Lenfosit/ Nötrofil Oranının Birlikte Kullanılmasının Ayırıcı Tanıdaki Değeri
       Mukadder YURDAKUL1, Ayşe GÖZÜ2, Haşim BOYACI3, Tuğrul ŞİPİT2, Feza UĞURMAN2, Belgin SAMURKAŞOĞLU2
 • Birinci Basamak Hekimlerinin Tüberküloz ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
       Ahmet S. YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nazire UÇAR, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
       Ufuk YILMAZ1, Recep SAVAŞ2, Enver YALNIZ1, Bora KAMALI3, Gülay UTKANER1
 • Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi Personelinde Tüberkülin Sensitivitesi ve Mikrofilm Çalışması
       Arzu ERTÜRK, Haluk ÇALIŞIR, Feza UĞURMAN, Öner A. BALBAY, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Son Beş Yılda Kliniğimizde Deri Tüberkülozlarının Durumu
       Serap ÖZTÜRKCAN1, Fatma ÖZEL2, Saniye TOPÇU3, Mehmet MARUFİHAH2
 • Elazığ Verem Savaş Dispanseri’nde 1997 ve 1998 Yıllarında İzlenen 272 Tüberkülozlu Olgunun Değerlendirilmesi
       Figen DEVECİ1, M. Hamdi MUZ2, Hayri KIRAÇ1
 • Malignite Ön Tanısı ile Opere Edilen ve Kazeifiye Granülomatöz Reaksiyon Saptanan Olgular
       Meral DİNÇ1, Işın PAK2, Necla SONGÜR1, Soykan DİNÇ3, Şeref ÖZKARA4
 • Larinks Tüberkülozu Olgularımız
       Dursun TATAR1, Kadri ÇIRAK1, Gürkan ERTUĞRUL1, Rıfat ÖZACAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Ali Galip YENER2
 • Tüberküloz Plörezili 108 Olgunun Analizi
       Emir ASAN1, Abdurrahman ŞENYİĞİT1, Füsun TOPÇU1, Gökhan KIRBAŞ1 Mehmet COŞKUNSEL1, Tuncer ÖZEKİNCİ2
 • SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci
       Sefa Levent ÖZŞAHİN1, Özgür KARACAN2, Remziye EL3, Zuhal GÜLLÜ4
 • Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız
       Nilgün TAVUSBAY, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Güzin GÜLERÇE, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ
 • Aktif Akciğer Tüberkülozunda Bir Tanısal Belirteç Olarak Prokalsitoninin Yeri
       Ömer A. BALBAY1, Gamze TÜRKER2, Haluk C. ÇALIŞIR2, Ali ŞENGÜL3
 • AGHH’de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları
       Gülnaz ÇOBAN, Behiye AKKALYONCU, Tuğrul ŞİPİT, Bahadır BERKTAŞ, Berna DURSUN, Ayşe GÖZÜ
 • 164 Tüberküloz Plörezili Olgunun Retrospektif İncelenmesi
       Bahar BERBEROĞLU ULUBAŞ, Aynur Güngör MUTLU, Fethiye ÖKTEN, Yılmaz BAŞER
 • Akciğer Tüberkülozunun Aktivitesinin Belirlenmesinde ve Tedavinin Değerlendirilmesinde Serum Seruloplazmin Düzeyinin Rolü
       Abdurrahman ŞENYİĞİT, Emir ASAN, Cebrail SINIR, Tekin YILDIZ, Gökhan KIRBAŞ, Füsun TOPÇU
 • Pulmoner Tüberküloz Tanısında IgG, IgA, IgM, C3 ve C4’ün Yeri
       Özlem YOLSEVEN BAYOL, Tuğrul ŞİPİT, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Zeliha APAYDIN, Ebru TANSEL
 • Kültürde Birden Çok İlaca Direnç Saptanan Akciğer Tüberkülozlu Olguların Analizi
       Aydan ÇAKAN1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Şevket DERELİ1, Ayşe ÖZSÖZ1, Nermin FLORAT2
 • Akciğer Tüberkülozunda Ultrasonografi Eşliğinde Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri
       Selma FIRAT GÜVEN1, Levent GÜVEN2, Şeref ÖZKARA1, Sinan ÇOPUR1, Mine BERKOĞLU1
 • Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT)
       Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ
 • Lenf Bezi Tüberkülozu
       Dursun TATAR1, Ebru YILMAZ GÜNEŞ1, Rıfat ÖZACAR1, Sülün ERMETE2, Hüseyin HALİLÇOLAR1
 • Hipofarenks Tutulumlu Miliyer Tüberküloz Olgusu
       Sibel ALPAR, Fethiye ÖKTEN, İmren MUTLU, Bahar KURT
 • Romatoid Artrite Bağlı Plöropulmoner Tutuluma Bir Örnek: Romatoid Plevral Efüzyon (Bir Olgu Nedeniyle)
       Filiz ÇİMEN, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Güngör DULKAR DURSUN
 • Tüberküloz Plörezide Plevral Doku Kültürünün Tanı Değeri
       Emir ASAN1, Gökhan KIRBAŞ1, Tuncer ÖZEKİNCİ2, Füsun TOPÇU1, Kadri GÜL2, Abdurrahman ŞENYİĞİT1, Fahri YILMAZ3, Recep IŞIK1, Mehmet COŞKUNSEL1
 • Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri
       Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Fenitoin ile Birlikte Antitüberküloz Tedavi Sonucu Gelişen Fetal Hepatit
       Naime TAŞDÖĞEN, Atike DEMİR, Aygün ÖZTOP, Emel ÇELİKTEN
 • İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri’nde 1995-2000 Yılları Arasında İzlenen Çocukluk Çağı Tüberküloz Olgularının Retrospektif Analizi
       Dursun TATAR, Serpil ALPTEKİN, İpek COŞKUNOL, Mert AYDIN, Semih ARSLANGİRAY
 • Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu)
       Nilgün KALAÇ1, Selma FIRAT GÜVEN1, Berna ÖZKAN1, Funda DEMİRAĞ2
 • Afyon Verem Savaş Dispanseri’nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi
       Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT
 • Miliyer Tüberkülozlu 35 Erişkin Hastanın Klinik, Tedavi ve Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi
       M. Bahadır BERKTAŞ1, Devrim AKALIN2, Çiğdem ÖZDİLEKCAN3, Mine BERKOĞLU1
 • Santral Sinir Sistemi Tutulumu ile Ortaya Çıkan Bir Dissemine Tüberküloz Olgusu
       Belgin KOÇER1, İ. Özcan ERTÜRK1, Taşkın DUMAN1, Esra KALELİ1, Serap BİLEN HIZEL2
 • İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri’nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi
       Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Erol ÇİFTÇİ, Rıza ÇAKMAK
 • Eskişehir Verem Savaş Dispanseri’nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Mustafa KOLSUZ1, Sibel ERSOY1, Nurhayat DEMİRCAN1, Muzaffer METİNTAŞ2, Sinan ERGİNEL2, Füsun ALATAŞ2, İrfan UÇGUN2
 • Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
       Şeref ÖZKARA1, Seren ARPAZ2, Süha ÖZKAN3, Zafer AKTAŞ1, Osman ÖRSEL1, Hamdi ECEVİT4
 • Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler
       Mustafa KOLSUZ1, Muzaffer ERSOY1, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI1, Muzaffer METİNTAŞ2, Sinan ERGİNEL2, İrfan UÇGUN2, Füsun ALATAŞ2
 • Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Nutrisyonel Durumu
       Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk Celalettin ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Tüberkülozda Tedavi Başarısızlığı (Bir Olgu Nedeniyle)
       Şeref ÖZKARA
 • Doksanbeş Erişkin Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu
       Aygün ÖZTOP1, İpek ÜNSAL1, Ayşe ÖZGÜ1, Ali AKGÜNER1, Savaş ÖZGÜVEN1, Vildan AVKAN OĞUZ2, Rıza ÇAKMAK1
 • Tüberkülozlu 64 Hasta ile Temaslı Kontrollerinden Bulunan 97 Yeni Olgunun Değerlendirilmesi
       Serpil ALPTEKİN1, İpek COŞKUNOL1, Mert AYDIN1, Dursun TATAR2
 • Tüberküloz Hastalarının Tedaviye Uyumu (Hasta Kompliyansı)
       Ferhan ÖZŞEKER, Esen AKKAYA, İlknur DİLEK, Ebru DAMADOĞLU
 • Multipl İntrakranial Tüberkülomlar (Üç Olgu Nedeniyle)
       Z. Müjgan GÜLER1, A. Berna DURSUN1, Ömür AYDIN1, Aydın YILMAZ1, Pervin KULİ2
 • Yeni Vaka Akciğer Tüberkülozlularda Risk Faktörleri Varlığının Araştırılması
       Serpil GÖÇMEN, Dilek SAKA, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Tüberkülozlu Hastalarda Trombositopeni, Farklı Klinik Seyirli Üç Olgu
       Bülent ÇİFTÇİ1, Z. Müjgan GÜLER1, Aydın YILMAZ1, Ezgi ÖZYILMAZ1, Funda DEMİRAĞ2, Yurdanur ERDOĞAN1
 • Akciğer, Lenf Bezi ve Dil Tüberkülozlu Bir Olgu
       Aydın YILMAZ1, Bülent ÇİFTÇİ1, Z. Müjgan GüLER1, Funda DEMİRAĞ2, Yurdanur ERDOĞAN1
 • Tüberkülozlu Hastalarda Kaygı Durumu Değerlendirilmesi
       Duygu ÖZOL1, Orhan Murat KOÇAK2, İpek COŞKUNOL3, Ayten EGEMEN4
 • Bir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Üriner Sistem Tüberkülozu
       Duyşen ORAN, Deniz KÖKSAL, Yasin KOCAMAN, Nermin ÇAPAN, Şeref ÖZKARA
 • Sarkoidoz ve Tüberküloz: Benzerlikler, Farklılıklar, Sarkoidoz Etyolojisinde Mikobakterilerin Rolü
       Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • Akciğer Tüberkülozlu Yaşlı ve Genç Olguların Değerlendirilmesi
       Sibel ARINÇ1, Bülent ARINÇ2, Mustafa Kürşat ÖZVARAN1, Özlem UZMAN1, Reha BARAN1
 • Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
       A. Berna DURSUN1, Z. Müjgan GÜLER1, Ömür AYDIN1, Selma FIRAT GÜVEN1, Aydın YILMAZ1, Durdu SERTKAYA2
 • Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri
       Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN
 • Tüberküloz Hastalarında Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi
       Mustafa Kürşat ÖZVARAN, Efsun Gonca UĞUR-CHOUSEIN, İlknur DİLEK, Dilay DEMİRYONTAR, Mithat ÖZGEL, Kemal TAHAOĞLU, Reha BARAN
 • Çiftçi Akciğeri mi? Miliyer Tüberküloz mu? (İki Olgu Nedeniyle)
       Serpil GÖÇMEN, Dilek SAKA, Filiz ÇİMEN, Eylem AKPINAR, Mihriban ÖĞRETENSOY
 • Tüberküloz Plörezide Gen-Prob Amplifiye Mycobacterium tuberculosis Direkt Test Yönteminin Tanı Değeri
       Sebile ERBULUT ULUHAN, İhsan Atila KEYF, Yurdanur ERDOĞAN, Melike ATASEVER, Çiğdem BİBER, Ülkü YILMAZ TURAY, Pınar ERGÜN
 • Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Plevral Efüzyonda Plevral Adenozin Deaminaz (pADA), Serum Adenozin Deaminaz (sADA) ve Plevra/Serum Adenozin Deaminaz (p/s ADA) Oranının Tanı Değeri
       Figen ATALAY1, Dilek ERNAM1, H. Canan HASANOĞLU2
 • Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)
       Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL
 • Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu
       Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Mehmet Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Yasemin ÇAKIR, Eda ÖZEL, Ersin Şükrü ERDEN
 • Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri’nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri
       Aygün ÖZTOP1, İpek ÜNSAL1, Türkan GÜNAY2, Ayşe ÖZGÜ1, Rıza ÇAKMAK1, Reyhan UÇKU2
 • Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi
       Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL1, Mustafa DURAN2, Levent Cem MUTLU1, Hakan GÜNEN1, Aydın ŞENOĞLU2, Ercüment EVLİYAOĞLU3, Şahin TEMİZ2, Zeynep KAZGAN ARICA3, Ali Önder TÜRK3, Özkan KIZKIN1
 • Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü
       Müjgan GÜLER1, Enis MACİT2, Bengü BAKDIK1, Hüsamettin GÜL2, Bülent ÇİFTÇİ1, Halil YAMAN2, Ebru ÜNSAL1, Yurdanur ERDOĞAN1, Şahan SAYGI2
 • Lenf Bezi Tüberkülozlu Olguların Özellikleri
       Dursun TATAR1, Serpil ALPTEKİN2, İpek COŞKUNOL2, Mert AYDIN2
 • AKCİĞER TUTULUMU OLMAYAN GÖĞÜS DUVARI TÜBERKÜLOZU
       Ebru ÜNSAL1, Müjgan GÜLER1, Kurtuluş AKSU1, Ruhsar OFLUOĞLU1, Sezer KULAÇOĞLU2, Nermin ÇAPAN1
 • İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri'ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri
       Fahrettin TALAY1, Şenol KÜMBETLİ2, Erdoğan ÇETİNKAYA3, Sedat ALTIN3
 • Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)
       Şeref ÖZKARA
 • Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Yayma ve Kültür Negatifleşme Süresini Etkileyen Faktörler
       Dilek SAKA1, Nevin TACİ HOCA1, Mustafa ULUHAN2, Mihriban ÖĞRETENSOY1
 • Tüberkülozla Karışan Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu
       Nazire UÇAR1, Sibel ALPAR1, Ömür AYDIN1, Özlem KAR KURT1, Kurtuluş AKSU1, Yetkin AĞAÇKIRAN2, Bahar KURT1
 • Median Sternotomi Sırasında Tespit Edilen Sternum Tüberkülozu (Olgu Sunumu)
       Ersin GÜNAY1, Arzu ERTÜRK1, Sema CANBAKAN1, Ruhsar OFLUOĞLU1, Ebru YILMAZOĞLU ÜNSAL1, Funda DEMİRAĞ2, Nermin ÇAPAN1
 • Kolonda Kronik Granülomatöz İnflamasyon ve Akciğer Tüberkülozu
       Sibel ŞAHBAZ1, Ayşe YILMAZ1, Handan İNÖNÜ1, Alper ÇELİK2, Doğan Reşit KÖSEOĞLU3, Berat ACU4, Gülgün YENİŞEHİRLİ5
 • Akciğer Tüberkülozuna Sekonder Dudak Tüberkülozu
       Ruhsar OFLUOĞLU, Müjgan GÜLER, Nalan KILINÇ, Ebru ÜNSAL, Nermin ÇAPAN
 • Tüberküloz Tanısı ile Takip Edilen Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu
       Emel Bulcun, Zehra Dınız, Ebru Kabacaoğlu, Şeref Özkara
 • İzole Tüberküloz Salpenjit: İnfertilitenin Nadir Bir Nedeni
       Kurtuluş Aksu1, Müjgan Güler1, Ebru Ünsal1, Funda Demirağ2, Nermin Çapan1
 • Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)
       Nilgün Kalaç1, Ayşe Gözü1, Feza Uğurman1, Behiye Akkalyoncu1, Nilgün Alptekinoğlu1, Hüseyin Dere2, Berna Gebeşoğlu Erden1, Mehtap Aydın3, Belgin Samurkaşoğlu1
 • Pulmoner Tüberküloz Tanısında Balgam İndüksiyonunun ve Fleksibl Bronkoskopinin Değeri
       Gülcihan Özkan1, Nur Dilek Bakan1, Mehmet Bayram2, Mesiha Babalık1, Ayşe Külcü1, Aygün Gür1, Güngör Çamsarı1
 • HIV-Negatif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Tüberküloz Tedavisi Sırasında Görülen Paradoksik Reaksiyonlar
       Ayşenaz Özcan, Deniz Köksal, Şeref Özkara
 • Pulmoner Tüberküloza Sekonder Tonsil Tüberkülozu
       Zuhal Müjgan Güler1, Nermin Çapan1, Berna Botan Yıldırım2, Elif Tanrıverdio2
 • Mediastinal Kitleyi Taklit Eden Vertebranın Dev Hücreli Tümörü
       Koray Aydoğdu1, Göktürk Fındık1, Ertan Aydın1, Yetkin Ağaçkıran2, Sadi Kaya1
 • Granülomatöz Enfeksiyonun Nadir Bir Nedeni: Üç tularemi olgusu
       Berna Erden Gebeşoğlu1, Nilgün Kalaç1, Alirıza Büyükkutlu1, Behiye Akkalyoncu1, Belgin Samurkaşoğlu1, Saadet Çakmak2
 • Nadir Bir Tüberküloz Olgusu: Trakea tüberkülozu
       Berna Akıncı Özyürek1, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu1, Atila İhsan Keyf1, Fethiye Ökten1, Özlem Sönmez1, Leyla Üstün Acar2, Hatice Esra Özaydın3
 • Abdominal Tüberküloz Olgularımızın Klinik ve Radyolojik Bulguları
       Yeliz Dadalı1, İlke Bursalı1, Şerife Nilgün Kalaç2, Sema Canbakan2, Ümit Çalıkoğlu1
 • TNF-a Antagonist Tedavi Planlanan Hastalarda Latent Tüberküloz İnfeksiyon Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
       Serpil Öcal1, Nalan Demir2, Şebnem Ataman3, Ahmet Uğur Demir1, Oya Kayacan2
 • İzole Tüberküloz Epididimit Olgu Sunumu
       Filiz Çimen1, Dilek Saka1, Ebru Ünsal1, Mine Önal1, Taner Ceylan2, Şükran Atikcan1, Mihriban Öğretensoy1
 • Atipik Tüberküloz-Mycobacterium Szulgai ve Akciğer Kanseri
       Filiz Çimen, Dilek Saka, Sibel Alpar, Mine Önal, İbrahim Onur Alıcı, Derya Özaydın, Ebru Ünsal, Şükran Atikcan
 •