2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 021-024
42 Yaşında Tanı Konulan Bir Mac Leod Sendromu Olgusu
Oral Menteş, Belgin Samurkaşoğlu, Feza Uğurman, Sevim Düzgün
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mac Leod sendromu, Ünilateral hiperlusen akciğer, Tek taraflı saydam akciğer, Swyer James sendromu, Mac Leod syndrome, Unilateral Hyperlucent Lung, Swyer James syndrome


Mac Leod sendromu ya da Swyer James Sendromu, tek taraflı saydam akciğer radyolojisi ile karakterize nadir görülen bir hastalık tablosudur. Çocukluk çağında geçirilen viral bronşiyolit ve pnömoniler sonrasında geliştiği düşünülmektedir. Postenfeksiyöz olarak gelişen obliteratif bronşiyolit asemptomatik olabilir. Burada, semptomatik olmasına rağmen 42 yaşında tanı konulan bir Mac Leod Sendromu olgusu, literatürdeki vakalar eşliğinde sunulmuştur.

English | PDF