2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 031-033
Künt Boyun Travması Sonucu Gelişen Retrofaringeal Hematom
Mansur Kürşad Erkuran1, Veysel Yurttaş2, Arif Duran1, Tarık Ocak1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Acil Tıp, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ad, Bolu, Türkiye


Anahtar Kelimeler: Künt Boyun Travması, Retrofaringeal Hematom, Medikal Takip, Obtuse Trauma Of Neck, Retropharyngeal Hematoma, Medical Therapy


Retrofaringeal yaralanmalar genellikle penetran yaralanmalarla birlikte gözlenir. Retrofaringeal yaralanma neticesinde oluşan hematomlar genellikle silik klinik belirtilere sahip olduğundan acil başvurularda tanı zorluklarına neden olmaktadır. Sunumumuzda, künt travma sonrası gelişen, yutma güçlüğü ve nefes darlığı şikayetlerinin eşlik ettiği ve cerrahi uygulanmaksızın medikal takip ile klinik rahatlama sağlanılan retrofaringeal hematom olgusuna değindik.

English | PDF