2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 025-027
Dispne, Disfaji ve Vena Kava Süperior Sendromuna Neden Olan Dev Retrosternal Guatr
Koray Aydoğdu, Furkan Şahin, Funda İncekara, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğüitim ve Araşırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Retrosternal guatr,disfaji,dispne, Retrosternal goitre, dysphagia, dyspnea


Retrosternal guatr, hacim olarak büyümüş tiroid bezinin %50’ sinden daha fazla bir bölümünün torasik inleti geçerek superior mediastinuma doğru uazanım göstermesi olarak tanımlanır. Retrosternal guatr kompresyon semptomlarına yol açabilmesi, potansiyel hava yolu obstrüksiyonu yaratabilmesi ve malignite olasılığı göz önünde bulundurulduğunda cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Biz burada nefes darlığı, yutma güçlüğü ile baş- boyunda şişlik ve göğüs ön duvarında damarların belirginleşmesi şikayeleri ile kliniğimize başvuran olgumuzda tespit edilen dev retrosternal guatr olgusunu sunmayı ve cerrahi tecrübemizi paylaşmak amacıyla sunmayı amaçladık.

English | PDF