2015, Cilt 25, Sayı 2-3, Sayfa(lar) 028-030
Diş Eti Metastazı İle Seyreden Akciğer Kanseri Olgusu
Mine Önal, Derya Özaydın, Filiz Çimen, Şükran Atikcan, Dilek Saka, Ebru Ünsal
AGHH, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, gingiva, metastaz, Lung cancer, gingiva, metastasis


Akciğer kanseri olgularının %40’ında tanı sırasında metastatik hastalık söz konusudur. Olguların büyük çoğunluğunda bölgesel lenf nodları, karaciğer, kemik, beyin, sürrenal ve kalp tutulumu gözlenmektedir. Akciğer kanserinde oral kavite metastazlarına çok nadir rastlanmaktadır. 1964 yılından bu yana gingiva metastazı yapan 21 akciğer kanseri olgusu bildirilmiştir, bu olguların ortalama yaşı 47-84 yıl (0rtalama 59 yaş) ve çoğunluğunu erkek cinsiyet oluşturmaktadır. Literatürlerde yapılan taramalar sonucunda, tüm oral kavite tümörlerinin yaklaşık: %O.l’ini akciğer kaynaklı metastaz olgularının oluşturduğu görülmektedir (1). Tüm malign tümörlerin ancak %1-3 kadarı bu bölgedeki kemik ve yumuşak dokuya metastaz yapmaktadır (2). Yapılan bir çalışmada oral kavite metastazları erkekler için en sık akciğer, böbrek, karaciğer ve prostat; kadınlar için meme, genital organlar, karaciğer ve kolorektumdan kaynaklanmaktadır (3). Oral kavite metastazlarının hemen hepsinde oral kavite yumuşak dokusundan ziyade çene kemiği tutulmaktadır (4). Diş eti ve oral kavite metastazlı kanser olgularının prognozu kötü seyretmektedir. Akciğer kanserinde nadir görülen bir metastaz olması nedeni ile kliniğimizde takip edilen diş eti metastazı olan akciğer kanseri olgusunu sunmayı uygun bulduk.

Başa Dön | Özet | PDF | Benzer Makaleler | Yazara E-Posta | Editöre E-Posta